wtorek, 25 sierpnia 2015

Cesarz przeciwko książętom/ Emperor against princes' (3)

 Ciężka jazda buntowników przegrywa starcie z cesarskimi żandarmami/ Rebel heavy cavalry loses combat with Imperial gendarmes.

 W centrum imperialni arkebuerzy rozbijają rebelianckich. Formacje pikinierów obu stron znajdują się już w zasięgu szarż/ In the centre Imperial arqebusiers rout rebel ones. Pikemen formations reach charge distance.
 Imperialni halabardnicy szarżują z flanki jedną z formacji rebelianckich pikinierów, jednak zostają odparci/ Imperial halberdiers charge unit of rebel pikemen but are repulsed.

 Na prawym skrzydle jazda rebeliantów załamuje się/ On the right wing rebel cavalry routs.

W centrum rebelianci odpierają i niszczą halabardników, jednak szarża formacji impwerialnych landsknechtów rozbija ich. Bitwa kończy się zdecydowanym zwycięstwem wojsk cesarskich.
In the centre rebels repulse and rout halberdiers but charge of Imperial landsknechts is too much for them. Battle ends with decisive Imperial victory.

Brak komentarzy: