czwartek, 27 sierpnia 2015

Niemiecki pluton ukończony/ German platoon finished

To co lubię najbardziej - prezentacja gotowych projektów!/ What I like the most - presentation of finished projects!

Niemiecki pluton piechoty według stanów z końca I Wojny Światowej, czyli pasujący również do Powstań Śląskich.
German infantry platoon according to late I World War ODB, fitting also for Silesian Uprisings

Pod koniec wojny niemieckie plutony zostały zdecydowanie zmniejszone z 9 sekcji piechoty w 1914 roku do jedynie 4 w 1918, za to posiadających o wiele większą siłę ognia, ponieważ aż dwie z tych sekcji mogły mieć jako wsparcie LKMy. Pluton karabinów maszynowych składał się z kolei z 2 CKMów. Takie zmiany zostały spowodowane dążeniem do większej elastyczności jednostek.

During the war German platoons were significantly reduced in size. From 9 riflemen sections in 1914 to only 4 in 1918 but having much bigger firepower because two of these sections could have additional LMGs. HMG platoon had only two HMGs. These changes were aimed to give platoons more flxibility.


W przygotowanym przeze mnie plutonie są tylko trzy sekcje piechoty z karabinami. Brałem pod uwagę, że zwłaszcza tuż po wojnie stany osobowe w jednostkach były znacznie niższe. Poza trzema sekcjami strzelców jedna sekcja szturmowców z PMami oraz dwie drużyny LKMów, które mogą być dołączone do drużyn piechoty lub brane jako dodatkowe wsparcie. Dodatkowo oczywiście dowódca plutonu i sanitariusz. Jako wsparcie również dwa CKMy.


Nie wykluczam w przyszłości jeszcze pewnych dodatków, ale na razie racę uważam za zakończoną.

In my platoon I prepared three riflemen sections. It was due to the fact that after the war sizes of the units were reduced and rarely close to theoreticl ones. Apart from three riflemen sections I made assault troopers with SMGs and two LMG teams that can be eaither taken as support or included in riflemen sections. Additionaly I pinted platoon commander, medic and two HMG teams.

I do not exclude possibility of some further additions but for now I consider this work finished.


Wszystkie figurki Peter Pig 15mm/ All figures Peter Pig 15mm
Mam nadzieję, że po wakacjach będę miał okazję roegrać pierwsze walki z Powstań Śląskich/ I hope that after holidays I'll be able to present first clashes of the Silesian Uprisings.


Brak komentarzy: