niedziela, 23 sierpnia 2015

Cesarz przeciwko książętom/ Emperor against princes' (2)

Buntownicy w natarciu. Pikinierzy ponoszą pierwsze straty od ostrzału cesarskiej artylerii. Imperialni kusznicy ostrzeliwują ciężką jazdę buntowników, ale bez efektu
Rebels advance. Their pikemen suffar first causalties from Imperial artillery fire. Imperial crossbowmen fire at rebel gendarmes but without effect

Na prawym skrzydle buntownicy tracą oddział konnych arkebuzerów rozproszony przez ostrzał cesarskich arkebuzerów. Ich lekka jazda zostaje z kolei odepchnięta.
On the right wing rebels lose one unit of horse arquebusiers routed by fire from Imperial horse arquebusiers. Their light horse is pushed back.

W centrum ostrzał imperialnej artylerii i arkebuzerów powoduje dezorganizację w szeregach przeciwnika.
In the centre fire of the Imperial artillery and arquebusiers disorganises the enemy.

Na prawym skrzydle lekka jazda rebeliantów stara się zaszarżować przeciwnika, jednak nie przechodzi testu i dezorganizuje się w czasie szarży.
On the right rebel light horse tries to charge the enemy but fails the test and ends being disorganised.

W centrum przed oddziały pikinierów wychodzą arkebuzerzy i rozpoczynają ostrzał sił imperialnych.
In the centre arquebusiers screen rebel pikemen and start firing at Imperial forces.

 Ciężka jazda rebeliantów rusza do szarży/ Rebel gendarmes charge

Rozpoczyna się walka wręcz z imperialną jazdą, która kontrszaruje/ Clash with counter-charging Imperial knights starts.
 

Brak komentarzy: