poniedziałek, 5 marca 2012

Landsknechci coraz liczniejsi/ More and more numerous landsknechts

Ponad połowa oddziału landsknechtów gotowa. W weekend ukończyłem dwie kolejne podstawki pikinierów. Kilka następnych stoi na warsztacie.

More than half of landsknecht unit finished. During the weekend I finished two more stands of landsknechts with pikes. More stands are on my workshop now.

Pika była w XVI wieku bronią zarówno tania jak i skuteczną jeśli używały jej duże formacje. O zwycięstwie decydował zwykle impet natarcia, dlatego pojawiała się tendencja tworzenia głębokich formacji pikinierskich, liczących nawet kilkadziesiat rzędów. Na miejsce zabitych lub rannych wchodzili pikinierzy z dalszych szeregów, łatający w ten sposób wyrwy w formacji. Broń palna była wówczas jeszcze zbyt mało skuteczna aby poważnie zagrozić atakującej, zwartej formacji. Nawet artyleria mogła im się oprzeć tylko dzięki umocnieniom polowym.

In 16th Century pike was both a cheap and efficient weapon used by big formations. Victory was usually won by force of the assault and that is why the idea of big, deep formations having dozens of ranks has appeared. Men from the back ranks were replacing those killed or wounded. Firearms of that time were not very effective against such units. Even the artillery could defeat them only if placed behind field fortifications.

2 komentarze:

Phil pisze...

These units are really nice, and your painting style is just great...waiting for more!

Cisza pisze...

Thanks - more to follow soon