piątek, 2 marca 2012

Bitwa pod Koroneją/ Battle of Coronea (2)


Linie hoplitów zbliżają się do siebie/ Hoplites lines closing

Tebańskie prawe skrzydło osłaniane przez peltastów atakowane przez spartańską kawalerię.
Theban right wing covered by peltasts is being attacked by Spartan cavalry.

Starcie w centrum - tebańscy hoplici walczą z sojusznikami Spartan, którzy trzymają się dzielnie pomimo, że ustepują wrogowi wyszkoleniem. Ostatecznie złamane zostają dwa oddziały sojuszników, ale ich opór zatrzymał Tebańczyków dość długo aby do walki mogli wejść Spartanie.

Clash in the centre - Theban hoplites engage Spartan allies that hold their ground despite inferior training. Finally two units of allies are broken however their resistance allows Spartans to enter the fight.

Na lewym skrzydle Tebańczyków ateńscy sojusznicy i średnia piechota muszą stawić czoła Spartańskim elitarnym hoplitom. Tutaj również walka nie będzie tak jednostronna jak by się mogło wydawać.

On Theban left wing medium foot and Athenian allies have to face elite Spartans. Here also the clash will not be one sided.


Spartanie uderzają, ale nie potrafia złamać oporu ateńczyków, którzy wraz ze średnia piechotą zaczynają zadawać im straty. Łamie się za to drugi oddział sojuszników.

Spartans strike hard but cannot break Athenians that together with medium foot start to inflict them causalties. However one unit of allies finally breaks.

O wyniku bitwy decyduje opór sojuszników Spartan w centrum, którzy tracą jeden oddział, ale wraz z przybyłymi na pomoc Spartanami zmuszają do ucieczki dwa.

Fate of the battle is decided in the centre. Spartan allies loose one battle group but, together with Spartans force two enemy ones to withdraw.

Spartanie wygrywają też starcia Peltastów zmuszając do ucieczki dwa oddziały tebańskiej lekkiej piechoty i jeden lekkiej jazdy.

Spartans also win peltasts clash and force enemy light foot and light horse to retreat.

Zadziwiające osiągnięcie średniej piechoty która łamie oddział elitarnych spartańskich hoplitów nie ma już większego znaczenia.

Outstanding achievement of the medium foot that breaks spartan elite hoplites has no influence on the outcome of the battle.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice! Spartans and hoplites are great!