niedziela, 30 lipca 2017

Francuscy pikinierzy - ukończony oddział/ French pikemen - finished bttlegroup


Ukończyłem ostatnie dwie podstawki francuskich pikinierów, więc teraz to, co lubię najbardziej - prezentacja ukończonego oddziału złożonego z 12 podstawek.
I've finished last two stands of the French pikemen so now what I like the most - presentation of the finished battlegroup.
Figurki 15mm Essex Miniatures/ 15mm figures by Essex Miniatures.

3 komentarze:

Michał Kucharski pisze...

Piękny widok!

Jonathan Freitag pisze...

Outstanding!

gervaz pisze...

Uwielbiam takie regimenty, coś wspaniałego!