czwartek, 27 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (3)

Niemcy wystawili sekcję z KMem za groblą/ Germans deployed MG section behind the causway.
Obsługa CKMu w okopie została wybita, a Panzer VI rozbił kolejnego Shermana/ HMG team in the entrenchment was wiped out and Panzer IV destroyed next Sherman.

Kolejna niemiecka sekcja piechoty została rozbita/ Next German infantry section was broken.


Inna drużyna piechoty została przygwożdżona/ Next infantry team was pinned.

Polska drużyna piechoty w trakcie walki straciła kolejnego zabitego/ Polish infantry lost next KIA in the firefight.

Niemcy zaczynają się wycofywać ze względu na spadek morale/ Germans start to retreat due to collapse of the force morale.

Wioska zostaje zdobyta przez siły polskie kosztem dwóch Shermanów i dwóch zabitych piechurów. Straty Niemców są znacznie wyższe - 19 zabitych.
Village is captured on a cost of two Sherman tanks and two infantrymen KIA. German loses are much higher - 19 KIA.

Brak komentarzy: