wtorek, 25 lutego 2014

Wściekli chłopi/ Angry peasants


Tym razem podstawka reprezentująca tłum najsłabiej uzbrojonych rebeliantów. Kosy, piki, siekiery, wszystko co było pod ręka wykorzystywane w charakterze broni.

Figurki QR miniatures do XV wieku oraz wczesnośredniowieczni Słowanie, co pokazuje jak niewiele zmieniało się w ubiorze większości biedoty między X a XVI wiekiem. Jedna z figurek pochodzi z kolei z zestawu Corvus Belli piechoty z Wojny Stuletniej.

This time a stand representing mob of poorly armed rebels. Scythes, pikes, axes, everything used as weapons.

Figures by QR Miniatures from 15th Century line and Early Slavs what shows how little has changed in clothing of ordinary poor people from 10th to 16th Century.  One of the figures comes from Corvus Belli medieval peasants set for the 100 Years War.


Jeden z buntowników (ten z płaszczem) jest uzbrojony we włócznię na dziki. Broń używaną w XVI wieku głównie do polowań. Tym razem postanowił wykorzystać ją do polowania na szlachtę.

One of the rebels has (one with the cloak) is armed with boar spear. In 16th Century it was used mainly for hunting. This times rebels decided to use it to hunt nobles.

1 komentarz:

Phil pisze...

Excellent work with these "angry peasants"!