niedziela, 2 marca 2014

Pancerna pięść Republiki/ Armoured fist of the Republic

Czołgi T-26 Model 1933 stanowiły podstawę republikańskich sił pancernych. Pierwsze maszyny dotarły do Hiszpanii już w październiku 1936 roku. W listopadzie 1936 wzięły udział w bitwie o Madryd i w pierwszych walkach, prowadzone przez radzieckich czołgistów osiągnęły niemałe sukcesy, dokonując śmiałych rajdów na nacjonalistyczne pozycje, niestety niewykorzystanych, ponieważ hiszpańska piechota nie umiała współdziałać z czołgami.

Pomalowałem dwa pojazdy należące do grupy Arjaunez walczącej pod Madrytem i wchodzącej w skład batalionu pancernego dowodzonego przez rosjanina Siemiona kriwoszeina.

Ponieważ Zvezda w swojej ofercie modeli 1/100 ma jedynie pojazdy w póńniejszej wersji dokonałem konwersji - w obu pojazdach wykorzystałem kadłuby z zestawów czołgów z miotaczami ognia. Wóz dowodzenia (z otwartym włazem) otrzymał wieżę z zestawu z samochodem pancernym Hispano Suiza z Minairons. Drugi ma z kolei wieżę z modelu czołgu BT-5, który jest w ofercie Zvezdy.

Kolejne czołgi czekają na malowanie i docelowo chcę rozegrać kilka pancernych rajdów pod Madrytem.


T-26 model 1933 tanks were the backbone of the Republican armoured forces. First tanks had arrived to Spain in October 1936 and in November 1936 they took part in battle for Madrid. In initial clashes daring armoured raids with tanks driven by Soviet tankers achieved significant successes that were wasted because Spanish infantry wasn't trained to cooperate with tanks.

I've painted two tanks of the Arjaunez group fighting in the battle of Madrid and being part of the tank bataltion led by the Soviet commander Semyon Krivoshein.

Zvezda in its offer of 1/100 models had only later model of T-26 so I had to combine hulls of the flamethrower variant of T-26 and turrets - one for the command vehicle with open hatch from Minairons Hispano-Suiza armoured car set and the other from Zvezda's 1/100 BT-5 model.

I plan to paint more tanks to play armoured raids.


Brak komentarzy: