wtorek, 18 marca 2014

Przeciwko klasztorom/ Against monasteries

 Kolejna podstawka chłopskich powstańców z pikami. Przy okazji kilka słów o logistyce

Next stand of peasant pikemen. On this occasion few words about logistics.

Klasztory były kluczowe dla zaopatrzenia armii chłopskich. Plony w latach 1524 i 1525 w Niemczech były słabe, ponieważ wielu rolników brało udział w powstaniu.

Duże armie powstańcze skupiły się więc na plądrowaniu klasztorów i pozyskiwaniu z nich drewna, zapasów żywności, a także metali do wyrabiania broni.

Dystrybuowanie odzyskanych od mnichów dóbr (rabowanie klasztorów postrzegano jako odzyskiwanie rzeczy zagrabionych chłopom) było omawiane na zgromadzeniach oddziałów. Najwięcej zapasów trafiało do jednostek bojowych. Tak długo jak długo wystarczało klasztorów powstańcy mogli wystawić w polu po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Gdy ich brakowało armia rozpadała się na mniejsze jednostki, co powodowało kłopoty.


Monasteries payed the key role in supplying peasants' armies. Harvests in 1524 and 1525 were poor due to the fact that many farmers in Germany took up arms.

Large rebel forces focused on  plundering monasteries and gaining wood, food and steel for manufacturing arms.

Distributing of goods retaken from monks (it was perceived as retaking goods looted from peasants) was discussed during rings - gatherings of whole units. Most resources were directed to combat units. As long as there were enough monasteries rebels were able to supply large armies and field several thousands men. However when all monasteries were looted units were starting to split and problems appeared.


3 komentarze:

Phil pisze...

Good job, very nice colors!

Yori pisze...

Bardzo ładne figurki i ciekawy komentarz historyczny:

"Dystrybuowanie odzyskanych od mnichów dóbr (rabowanie klasztorów postrzegano jako odzyskiwanie rzeczy zagrabionych chłopom) było omawiane na zgromadzeniach oddziałów."

Wreszcie ktoś miał odwagę przyznać, że "odzyskiwanie dóbr" koscielnych przez plebs jest jednak niczym innym jak pospolitym rabunkiem .

Bardzo dziękuję za rzetelne i obiektywne ujecie kontekstu społecznego w tym wątku historycznym. Brawo Cisza!

Cisza pisze...

Oczywiście że było rabunkiem. Moim zdaniem w pełni uzasadnionym w tamtej sytuacji, ale rabunkiem.