niedziela, 30 marca 2014

Samochód pancerny Wz. 34/ Wz. 34 armoured car

Spróbowałem czegoś całkowicie nowego. Sięgnąłem po jeden z pojawiających się teraz modeli sprzętu z Kampanii Wrześniowej 1939 - polski samochód pancerny wz. 34 w skali 1/72. Potraktowałem go jako okazję do wypróbowania różnych technik malarskich.

I've tried something entirely new. I made one of models of equipment from the 1939 September Campaign - Polish wz. 34 Armoured Car in 1/72 scale. I've treated it as an opportunity to try out some painting techniques.

Model oceniam bardzo dobrze. Został on wykonany z myślą o wargamingu. Jest prosty w budowie i brakuje mu niektórych detali, ale jednocześnie nadaje się dzięki temu uproszczeniu na pole walki.

Zachęcam do odwiedzenia strony producenta http://www.wrzesien1939.pl

It is a very good model. It was made for wargaming so it's easy to build and lacks some smaller details but because of this it's perfect for the battlefield.

I encourage you to visit website of the producer: http://www.wrzesien1939.pl

Samochód pancerny wz. 34 był podstawowym samochodem pancernym Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Uzbrojony w karabin maszynowy Hotchkiss M1914 lub działo 37 mm służył w oddziałach rozpoznawczych.
Samochody pancerne wz. 34 były używane przez Niemców w działaniach przeciwko partyzantom. Część przekazano także chorwackim faszystom.

Wz. 34 armoured car was the main armoured car of the Polish Army in 1939. It was armed with Hotchkiss M1914MG or 37mm cannon and served in reconaissance units.
Armoured cars captured by Germans were later used against partisans. Some were delivered to Croatian fascists.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice work with this armoured car...