niedziela, 6 kwietnia 2014

Panzer I Ausf. A - recenzja/ Panzer I Ausf. A - review


Model Panzer I Ausf. A w skali 1/100 to kolejny z produktów katalończyków z Minairons, po który sięgnąłem. Model zapakowany bardzo praktycznie w ładne pudełko, na którym z jednej strony widnieje zdjęcie ukończonych modeli, a z drugiej schemat montażu oraz spis farb Vallejo do wykorzystania przy malowaniu.

Model of Panzer I Ausf. A in 1/100 scale is an anoither product of Catalonian company Minairons I've bought. Model is packed in practical and good looking box. From one side we have a photo of finished models and from the other assembly instruction and list of Vallejo paints to be used yto paint these tanks.


W pudełku otrzymujemy pięć wyprasek z twardego, szarego plastiku, pozwalających na wykonanie pięciu czołgów w dwóch możliwych wariantach - z wieżą z karabinami maszynowymi oraz, co zasługuje na szczególna uwagę modyfikacji dokonanej podczas Wojny Domowej w Hiszpanii - czołgu z wieżą wyposażoną we włoskie działko Breda M35 o kalibrze 20mm. Tą drugą wersję można potraktować raczej jako ciekawostkę, bo w trakcie wojny wykonano tylko cztery takie maszyny (pudełko pozwala nam więc wykonać więcej czołgów niż w rzeczywistości powstało!).

In the box we have 5 sprues made of hard plastic that enable to assembly five tanks in two variants - with machine guns and, what's more interesting a modification made during the Spanish Civil War - tank with Breda M35 20mm gun. This version should be treated rather as a curiosity because only four such tanks were made (so the set allows us to assembly more tanks that rteally existed!).

Model jest bardzo łatwy w montażu. Elementy są wykonane solidnie, więc raczej nie grozi połamanie ich przy wycinaniu z ramek. Nie wymagają też dodatkowej obróbki, ponieważ pasują do siebie bardzo dobrze. Elementy zostały odlane bardzo dobrze, więc linie odlewów nie są zbyt widoczne.

Model is easy to assemble. Elements are solid so there's no fear of breaking them while cutting out from the sprue. They do not require additional processing and fit each other well. They are also well casted so cast moulds are not too visible.

 Jest to model z założenia wykonany do wargamingu, więc bardzo uproszczony. Liczbę detali ograniczono, co nie znaczy, że model jest ich całkowicie pozbawiony. Główną wadą jest niemożność wykonania wieży z otwartym włazem.

It is a wargaming model so it was very simplified. Number of details was reduced but it does not mean that the model lacks them entirely.

Na pudełku widnieją dwa rodzaje malowania pojazdów wykorzystywanych przez hiszpańskich nacjonalistów - wczesne, jednolite szare, oraz z roku 1938 z kamuflażem. Dołączone do modelu kalkomanie pozwalają jednak na wykonanie również pojazdów niemieckich z inwazji na Polskę oraz chińskich z roku 1937 i walk z Japonią.

On the box we have two painting patterns of the Spanish Nationalist tanks - earlier regular grey and camouflaged used from 1938. Decals allow to build also tanks from German invasion on Poland and Chinese tanks from war with Japan in 1937.

Niestety do modelu nie dołączono schematu rozmieszczenia oznaczeń, co jest zresztą główną wada wszystkich modeli Minairons. Wykonanie pojazdów niemieckich, a zwłaszcza chińskich będzie wymagało więc dokładnego przestudiowania materiałów źródłowych.

Unfortunately there's no scheme of placing decals (this is a drawback of all Minairons' models) so building German, and especially Chinese tanks will require some studying of the source material.

Brak komentarzy: