środa, 16 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (1)

W dniu 12 kwietnia w Londynie odbywał się SALUTE - największy pokaz figurkowych gier strategicznych w Europie.
On 12th of April 2014 SALUTE, the biggest miniatures wargames show and exhibition in Europe, took place in London.


SALUTE odbył się w centrum wystawienniczo-konferencyjnym EXCel, wielkim kompleksie hal wystawowych, w którym równocześnie odbywały się też zapisy na maraton londyński oraz targi domów na wynajem.
SALUTE took place in the EXxCell exhibition-conference centre - enormous complex of exhibition halles paralel with registration for London Marathon and residential housing exhibition.

Twierdzenia o starzeniu się wargamingowego hobby i spadającym zainteresowaniu okazały się znacznie przesadzone. Przybyły tysiące odwiedzających, a kolejka ustawiała się w jednej z nieużywanych akurat hal wystawowych. Mimo tak wielkiej liczby ludzi wszystko szło sprawnie.
Statements on greying of the hobby and decreasing interests were prooved to be greatly exaggerated. Thousands visitors had arrived and queue was formed in one of the unused exhibition halls. Despite such a big number of visitors  everything went according to plan.

Porządku pilnowali łowcy nagród, imperialni szturmowcy/ Order was being kept by bounty hunters, Imperial strormtroopers

oraz Sedzia Dredd/ and Judge Dredd


SALUTE zgromadził ponad 150 wystawców z różnych krajów. Na ponad 90 stołach rozgrywane były różne gry i pokazy nowych zasad. Skala imprezy zapierała dech, choć od kolegi uczestniczącego w zeszłorocznym SALUTE dowiedziałem się, że liczba wystawców w tym roku nieco spadła.
SALUTE had over 150 traders from various countries. On over 90 tables different rulesets were presented and various games played. Scale of the event was breathtaking, however a friend who had visited last year's salute told me that number of traders had decreased.

Na początek polski akcent - ekipa wargamera prezentowała zasady Ogniem i Mieczem (XVII wiek) na dwóch małych planszach. Sprzedawała również zasady w języku angielskim i figurki swojej produkcji do armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Szwecji, Turcji, Kozaków i Tatarów.
First - Polish accent - the Wargamer crew was presenting By fire and Sword (17th Century) on two small boards. It was also selling rulesets in English and their range of figures for Polish-Lithuanian Commonwealth, Sweden, Turkey, Cossacs and Tatars.


Sosna przy pracy. Na stoisku Wargamera znalazły się też wyroby innych polskich producentów, np. firmy Tereny do Gier, a także na przykład modele Zvezdy używane w wargamingu.
Sosna at work. On Wargamer's stand there were also products of other Polish producers such as Tereny do Giet and Zvezda wargaming models.

Modele Zvezdy cieszyły się w tym roku sporą popularnością jako tanie i dobre jakościowo. Oferowano je na kilku stoiskach.
Zvezda models were this year quite popular as cheap and of decent quality. They were offered on several stands.


Bardzo popularne były tereny do gier. W tym roku bardzo popularne stały się budynki modułowe, wycinane laserowo, które zaczynają wypierać mniej poręczne i cięższe modele żywiczne lub plastikowe. Kilku wystawców prezentowało rzeczywiście duże konstrukcje pasujące skalą do figurek 28mm (ta skala zaczyna zresztą dominować w wargamingu, co było bardzo widoczne).
Terrains and buildings were very popular. This year modular laser cut buildings were very popular. They tend to push away less handy and heavier resin or plastic models. Several exhibitors presented large constructions fitting 28mm figures (this scale was clearly dominating during SALUTE).

Kolejna grupa wystawców prezentowała modele sprzętu wojskowego. Na licznych stoiskach można było zakupić również pojazdy pomalowane. Jakość malowania różniła się - od bardzo przeciętnej po prawdziwe arcydzieła. Różniła się też oczywiście ich cena :)
Next group of exhibitors was presenting armour models. On various stands also painted vehicles were offered. Painting quality varied from the very average to real works of art - prices varied too :)

Pojawiło się kilka ciekawostek. Victrix zaprezentował modele samolotów w skali 1/100 wykonane metodą druku 3D. Na razie są to prototypy, ale firma planuje szersze strosowanie druku 3D.
Several curiosities were shown. Vixtrix presented plane models in 1/100 scale that were made using 3D painting. Until now theses are only prototypes but the company plans to use 3D wider.

Warlord Games z kolei pokazał oprogramowanie służące do wykonywania projektów figurek.
Warlord Games presented software used in creating projects of figures.

Miałem też okazję zamienić kilka słów z malarzem, który na ich stoisku prezentował techniki malarskie.
I also had an occasion to have a chat with a painter demonstrating painting techniques on Warlord Games' stand.

Peter Pig, na którego stoisku zrobiłem duże zakupy prezentował ogromną gamę pojazdów i niemal wszystkie figurki, które ma w ofercie.
Peter Pig (I made large shopping on their stand) was presenting a large range of vehicles and nearly all figures they offer.

Wyeksponowali między innymi część produkowanego przez nich zestawu z radzieckim pociągiem pancernym w skali do figurek 15mm.
They presented i.a. part of their resin Soviet armoured train in 15mm scale.

Obok stoiska prezentacja zasad Longships - Wikingowie walczą z Anglo-Saksonami/ Next to Peter Pig's stand presentations of Longship rules - Vikings fight Anglo-Saxons - figures 15mm.

Coś dla miłośników fantastyki. Hawk Games promował swoje zasady Dropzone Commander i figurki do nich wystawiając na swoim stoisku wielki okręt desantowy.
Something for the Sci-Fi fans. Hawk Games on their stand presented Dropzone Commander rules and their range of figures by exhibiting enormous landing craft...

W każdym z jego luków znajdował się model pojazdu pancernego.
With armoured vehicle in every hatch.

Brak komentarzy: