czwartek, 24 kwietnia 2014

PzKpfw I Ausf A - Hiszpania/ PzKpfw I Ausf A - Spain

 Czołgi PzKpfw I trafiły do hiszpańskich nacjonalistów razem z niemiecką jednostka Panzergruppe Drohne. Jednostka ta jednak tylko sporadycznie brała udział w walkach i nie odegrała w nich większej roli. Była przede wszystkim jednostką szkoleniową.

Podczas walk pod madrytem wszystkie czołgi grupy zostały przekazane Nacjonalistom. Otrzymali oni 96 pojazdów PzKpfw I Ausf A, 21 PzKpfw I Ausf B i cztery pojazdy dowodzenia.

Czołgi uzbrojone jedynie w karabiny maszynowe były przeznaczone do wspierania piechoty. W grudniu 1936 roku i styczniu 1937 kilkakrotnie trafiły jednak na republikańskie T-26. Starcia te kończyły się tragicznie. Nacjonaliści utracili w nich kilkanaście pojazdów. PzKpfw mogły wprawdzie strzelać z KMów amunicja przeciwpancerną, jednak przeciwko T-26 okazywała się ona skuteczna jedynie na dystansach poniżej 150 metrów.

Czołgi w jednolitym szarym malowaniu z poczatku wojny, jeszcze bez dodatkowych znaków rozpoznawczych, które dodawano dopiero w drugiej połowie 1937 roku.

Modele Minairons, skala 1/100.

PzKpfw I tanks were delivered to Spanish Nationalists with German Panzerguppe Drohne. However this unit saw little combat and didn't play much role in fighting. It was primarily a training mission.

During battle of Madrid all tanks of the group were passed to Nationalists. They got 96 PzKpfw I Ausf A, 21 Pzkpfw I Ausf B and 4 command vehicles.

Tanks were armed only with machine guns and used as infantry support. In December 1936 and January 1937 several times they encountered Republican T-26 tanks. These clashes were tragic to Nationalist tankers. They lost about a dozen tanks. PzKpfw could shoot armour piercing ammo, however against the armour of T-26 it was efficient only on distances shorter than 150 m.

Tanks in grey scheme used at the beginning of the war still without additional markings that were added in second half of 1937.

Models by Minairons 1/100 scale.Brak komentarzy: