piątek, 18 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (2)

Czas na prezentację części rozgrywanych gier. Time to present some of the played games.

DBA rozgrywane figurkami 54mm? To szaleństwo! Nie, to SALUTE! Bitwa pod Trebią - 218 p.n.e. Hannibal kontra Rzymianie.
DBA played with 54mm fihures? This is madness! No, this is SALUTE! Battle of Trebia 218 b.c. - Hannibal against Romans.

Dominacja figurek 28mm w grach, zwłaszcza starożytnych i średniowiecznych była ogromna.
Domination of 28mm figures, especially in ancient and medieval wargames was huge.


Lądowanie Rzymian w Normandii... wróć, Brytanii. Gra prezentowana przez redakcję miesięcznika "Wargame, Soldiers and Strategy" z wykorzystaniem zasad Hail Caesar i figurek 28mm.
Roman landing in Normandy... or rather Britain. Game presented by the crew of the "Wargames, Soldiers and Strategy" monthly with use oh Hail Caesar rules and 28mm figures.Termopile. Hordy barbarzyńców bronią się przed armią Króla Królów. Figurki 28mm, zasady prawdopodobnie Warhammer Ancient Battles (WAB).
Thermopylae. Barbarian hordes try to stop King of the Kings. Figures 28mm, rules - probably Warhammer Ancient Battles.

Kynoskefalaj 197 p.n.e. - Macedonia kontra Rzym. Gra przygotowana przez Society of Ancients. Figurki 28mm, zasady Lost Battles.
Cynoscephalae 197 b.c. - Macedon against Rome. Game prepared by the Society of Ancients. Figures 28mm, rules - Lost Battles.

Jugula - zasady do walk gladiatorów wydane przez Tomahawk Studios, a sprzedawane przez Gripping Beast. Figurki 33mm. Gra łączy elementy figurkowe i planszowe oraz karty postaci.
Jugula - gladiatorial combat game created by Tomahawk Studios and sold by Gripping Beast. Figures 33mm. Game combines elements of figure wargaming, boardgame and cards of gladiators.

Gripping Beast zaprezentował przepiękny stół z figurkami do pierwszej krucjaty - oblężenie Jerozolimy w roku 1099. Figurki 28mm, zasady SAGA (dodatek o Krucjatach).

Gripping Beast presented beautiful table with First Crusade figures. Siege of Jerusalem in 1099. Figures 28mm, rules SAGA (additional rules for crusades).

Można było też rozegrać krótką potyczkę aby zapoznać się z podstawowymi zasadami SAGI
Participants had also an opportunity to play SAGA to be acknowledged with basic rules.

Normanowie przeciwko Bizantyjczykom - prezentacja zasad Warlords of the Medieval World.
Normans against Byzantines - presentation of Warlords of the Medieval World ruleset.

Brak komentarzy: