niedziela, 27 kwietnia 2014

Pikinierzy/ Pikemen


Praca nad oddziałem chłopskich pikinierów niemal ukończona. Zostały jeszcze tylko trzy standy, które mam na warsztacie.
Work on the battlegroup of peasant pikemen nearly finished. Only three stands left on the workbench.

Ponownie użyłem modeli Xystona. Tym razem poza perską piechota również skonwertowanego hellenistycznego Traka.
Xyston models again. This time apart from Persians I've used also one converted Hellenistic Thracian.

1 komentarz:

Phil pisze...

Lovely work, i like the colors...