sobota, 19 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (3)

 Japonia, początek XVI wieku. Czas wojen domowych. Dwie grupy samurajów walczą o kontrolę nad miastem. Figurki 28mm.
Japan, beginning of the 16th Century. Time of civil wars. Two groups of Samurai fight for control over the city.

Angielska wojna domowa, rok 1645. Figurki 10 mm, pokaz zorganizowany przez Real Time Wargames, zasady klubowe.
English Civil War, around 1645. Figures 10mm, game organised by Real Time Wargames presenting their club rules.


Bitwa pod Arklow 1798, Irlandzcy powstańcy przeciwko brytyjskim wojskom okupacyjnym. Ponad 1000 figurek 28mm. Gra przygotowana przez redakcję Wargames Illustrated, mająca jednocześnie demonstrować zasady Black Powder.
Battle of Arklow 1798. Irish rebels against British occupation forces. Over 1000 28mm figures. Game set up by Wargames Illustrated to demonstrate Black Powder rules. 

Bitwa pod Arklow robiła wrażenie również ze względu na wspaniały teren/ Battle of Arklow was making an impression also due to great terrain.

Kolejna mało znana wojna rozgrywana na stole - bitwa pod Barbastro 1837, pierwsza wojna Karlistowska. Karliści przeciwko hiszpańskim wojskom rządowym wspieranym przez Francuzów i Brytyjczyków. Ten pokaz zorganizowali organizatorzy SALUTE, South London Warlords.

Another little known war replayed in a game. Battle of Barbastro 1837, First Carlist War. Carlists against Spanish government troops and their British and French allies. This game was organised by organisers of SALUTE, South London Warlords.

 Gra wyróżniona jako najlepszy pokaz na SALUTE. Rok 1849 - oblężenie Rzymu przez Francuzów wezwanych na pomoc przez papieża. Garibaldi rozkazuje swoim czerwonym koszulom odbicie willi znajdującej się nieopodal murów i ucieszenie baterii francuskiej artylerii.Pokaz zorganizowany przez Continental Wars Society. W przeciwieństwie do wielu innych gier ta rzeczywiście była intensywnie rozgrywana. Figurki 28mm.

Game awarded with best show title. Year 1849 - siege of Rome by the French called for help by the pope. Garibaldi orders his red shirts to recapture a villa near the city walls and silence French gun battery. Show organised by Continental Wars Society. Contrary to many other games this one was intensively played. Figures 28mm.

Po pierwszych niepowodzeniach jeździe rewolucjonistów udało się zdobyć francuskie działa i otworzyć piechocie drogę do willi.
After first failures revolutionary cavalry managed to take French guns and open infantry road to the villa.

1 komentarz:

Sławek Chomiczewski pisze...

Wygląda imponująco. Chciałbym dożyć takich czasów, kiedy u nas w Polsce będą takie imprezy.