sobota, 22 marca 2014

Strajk!/ Strike!


Kolejne dwie figurki anarchistów, tym razem strajkujący robotnicy w ubraniach typowych dla pierwszych dziesięcioleci XX wieku uzbrojonych w noże.

W krajach takich jak Hiszpania, gdzie strajki i związki zawodowe były nielegalne zbrojne wystapienia robotników nie były rzadkością. Często do walki z policją i zbirami nasyłanymi przez fabrykantów wykorzystywano zarówno broń białą jak i palną.

Czerwono-czarne barwy (figurki mają chusty w tych barwacz) pojawiły się szerzej po I Wojnie Światowej we Włoszech, a nastepnie w Hiszp
anii, Portugalii czy Francji. W Polsce część ruchu związkowego przyjęła je później, bo dopiero w latach 30 XX w.


Two more figures of anarchists - this time striking workers in cliothing typical for first 30 years of the 20th Century armed with knives.

In countries such as Spain where trade unions and strikes were illegal armed protests of workers were not uncommon. Often meleeweapons and firearms were use4d to fight against police and thugs hired by the bosses.

Red and black colors (worn by these figures) had appeared after the Great War in Italy and later in Spain, Portugal and France as symbols of anarchism. In Poland they were adopted later, in the 30's by part of the labour movement.


Figurki North Star 28mm traktuję jako wprawkę w malowaniu. Nie są przeznaczone do żadnego konkretnego systemu.

Figures by North Star 28mm. I treat them as training in painting, they're not designated to be used with any concrete battlesystem.


Brak komentarzy: