piątek, 14 lutego 2014

Hispano-Suiza MC-36 - recenzja modelu/ Hispano-Suiza MC-36 - model review

Katalońska firma Minairons znalazła sobie nisze na rynku gier wojennych i wydaje kolejne modele pojazdów wykorzystywanych podczas Hiszpańskiej Wojny Domowej. Są wśród nich modele bardzo mało znanych pojazdów

Hispano-Suiza MC-36 to kolejny z serii modeli, tym ciekawszy, że ten pojazd jest znany w zasadzie tylko entuzjastom historii Wojny Domowej w Hiszpanii. Nie doczekał się tez szerszych opracowań poza literaturą hiszpańskojęzyczną. Samochód pancerny MC-36 został skonstruowany jeszcze przed wojną domową w zakładach Hispano-Suiza, na podwoziu dużej ciężarówki T-69, z myślą o oddziałach gwardii szturmowej i guardia civil.

W czasie wojny był używany przez obie strony. Nacjonaliści wyposażyli nawet część pojazdów w wieże zdobycznych czołgów T-26.

Catalan company minairons has found its niche on the wargames market and is issuing models of vehicles used during the Spanish Civil war. They include little known vehicles.

Hispano-Suiza MC-36 is among their offer. This vehicle is practically unknown apart from some people deeply interested in SCW. there are no nonographies of it apart from some mentions in Spanish literature. MC-36 armoured car was built by Hispano-Suiza plant before the war, on the base of ;large T-69 truck, destined for Assaltos and Guardia Civil units.

During the war it was used by both sides. Nationalists fitted some of their armoured cars with T-26 turrets.

W ładnym pudełku otrzymujemy 13 żywicznych i plastikowych (wieża T-26) elementów oraz kalkomanie dla pojazdów używanych przez obie strony.

In a good looking box we get 13 resin and plastic (T-26 turret) parts and decals for both sides of the conflict.

Odlewy, co widać na przykładzie kadłuba, są wykonane starannie. Niezbędne jest spiłowanie i wygładzenie niektórych nadlewek i linii podziału formy. Są one jednak umieszczone w takich miejscach, że nie stanowi to problemu. Model nie wymaga długotrwałej obróbki przed sklejaniem.

Molds, as you can see on an example of the hull, are made well.It requires some sanding and removing ecces and mold lines but they are located in such part of the model that it does not pose problems. Model does not require much work before assembly.

Detale są dobrze widoczne, choć ze względu na bardzo prostą konstrukcję pojazdu nie jest ich dużo. Sklejenie modelu także nie będzie trudne, ponieważ przedstawiona z tyłu pudełka instrukcja montażu jest przejrzysta.

Model daje nam możliwość wykonania wieży T-26 z otwartym włazem, podobnie jak wykonanie otwartych lub zamkniętych pancernych osłon przedniej szyby.

Details are clear, despite the fact that the vehicle is quite simple and does not have many details. Assembly of the model should also be simple because on the back of the box there is a clear assembly instruction.

Model gives us possibility to make a T-26 turred with open or closed top hatch, same with front armoured cover of the windshield.

Najsłabszym elementem modelu są kalkomanie. Z dokumentacji zdjęciowej, którą udało mi się zdobyć wynika, że na przykład nazwa Columna - Madrid (od nacjonalistycznej kolumny maszerującej na stolicę) powinna być większa i pisana nieco innymi literami. Drugi mankament to brak instrukcji gdzie umieścić kalkomanie. Na opakowaniu widoczny jest wprawdzie ukończony model, ale jest to jeden z wariantów pojazdów nacjonalistycznych. Nie widać też dokładnie wszystkich użytych przy jego wykończeniu kalkomanii. Przy wykonywaniu wiernego historycznie modelu konieczne będzie przejrzenie trudno dostępnej dokumentacji fotograficznej.

The weakest element of the model are decals. from the photographs I was able to tell that for example slogan Columna Madrid (from Nationalist column marching on the capital) should be bigger and writen with slightly different letters. Second flaw is lack of instructions where to place decals. Box gives an example of finished model but it is one variant of the nationalist vehicles and not even here all used decals are clearly shown. When making a historically correct model one will require a photo documentation that is hard to get for this vehicle.

Nie przekonuje mnie również lista farb Vallejo sugerowanych przez producenta do malowania. Malowanie jest proste, jednokolorowe, jednak wykorzystanie głównie koloru Gunmetal Grey da zbyt metaliczny efekt. Przy wykonaniu modelu będę musiał poeksperymentować z mieszaniem szarego metalika z innymi odcieniami szarości i oczywiście cieniowaniem.

I'm also not convinced by the list of Vallejo acrylics proposed by producers for painting the vehicle, Painting pattern ios simple one coloured, but using just Gunmetal Grey will produce too metalic effect. When I'll be painting thios model I'll try to experiment with mixing Gunmetal grey with other shades of grey and of course some shading.

Podsumowując - jest to dobry model pojazdu, o którym, ze względu na jego niszowość i ograniczenie zastosowania do tylko jednego konfliktu (w którym tez nie odegrał większej roli), nie pamiętał żaden z producentów modeli.

To summarize - it is a good model of the vehicle, which, because of being a niche (used only in one conflict and even in this war it didn't play any significant role) wasn't produced by any other model producers.

Brak komentarzy: