sobota, 6 sierpnia 2011

Royal Marines - krok po kroku (2)/ Royal Marines - step by step (2)

Kolejne etapy wykonywania elementu dowodzenia Royal Marines
Next steps of making command of Royal Marines.


Figurka łącznościowca oczyszczona z farby. Jankesi przeistaczają się w Brytyjczyków za sprawą masy modelarskiej. Zamiast hełmów berety oraz brytyjski ekwipunek.

Signaler stripped of paint. Yankees start to be converted into british. Instead of helmets they got berets. They also got British equipement made of modelling putty.

Po umyciu i położeniu podkładu. After being washed and undercoated.

1 komentarz:

Al pisze...

A most excellent and brilliant project. Various types of the M16 are still used by RM units, for example 148Cmdo