piątek, 26 sierpnia 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.1)/ Parthians vs Sassanids (1)

Lepiej późno niż wcale. Przepraszam za przerwę w aktualizacji bloga i przechodzę do rzeczy.

Od dłuższego czasu miałem zamiar sprawdzić jak wyglądałaby bitwa Partów z Sasanidami w systemie Warmaster Ancients.
Jakiś czas temu miałem okazję rozegrać takie starcie, dowodząc oczywiście moimi ulubionymi Partami.

Better late than never. I'm sorry for break in posting new entries.

For quite a long time I was wondering how a battle between Parthians and Sassanid Persiand will look like in Warmaster Ancients. Some time ago I had an opportunity to play such battle.

Na poczatek kilka słów wprowadzenia historycznego.

Na poczatku III w.n.e. imperium Partów było zaangazowane w wojnę z Rzymem (której częścią była bitwa pod Nisibis w roku 217). Tymczasem w Persji rozpoczął się bunt kierowany przez Sasanidów - lokalna dynastię, wczesniej wasalna wobec Partii.
Król Partów, Artabanus IV ruszył aby zdławic rebelie, czego efektem była seria krwawych bitew na terenach obecnego Iranu.

First some historical background.

At the beginning of the 3rd Century a.d. Parthian empire was involved in war against Rome (battle of
Nisibis in 217 was part of it). At the same time in Persia rebellion led by Sassanids has started. Sassanids were previously vassals of Parthian empire.
Parthian king Artabanus IV decided to crush a rebellion what resulted in several bloody battles in what is now Iran.

Armia Partów. Na pierwszym planie dwa oddziały milicji oraz łucznicy. Za nimi dziewięć oddziałów konnych łuczników, dwa katafraktów i jeden katafraktów na wielbłądach.

Parthian army. At the foreground foot militia and archers. Behind them nine units of horse archers and three of cataphracts (inluding one on camels).

Sasanidzi. Od lewej lekka jazda, dwa oddziały łuczników, słonie, trzy oddziały piechoty, dwa oddziały lekkiej jazdy, procarze, a na końcu dwa oddziały cieżkiej jazdy. Z tyłu gwardia królewska

Sassanids. From the left light horse, two units of archers, elephants, three units of infantry, two units of light horse, slingers and at the end two units of heavy cavalry. In second line royal horse guard.


Artabanus IV nadzoruje rozstawienie wojsk przed bitwą zza linii konnych łuczników.

Artabanus IV supervises positions of his troops before the battle from behind the line of horse archers.

Brak komentarzy: