wtorek, 16 sierpnia 2011

Perscy procarze - ponownie/ Persian slingers again

Jak zapowiedziałem - starożytność powraca, a wraz z nią kolejni perscy procarze. W armii którą szykuję procarze będą jednym z najliczniejszych typów wojsk. Tak właśnie było w starożytności. Wiele się pisze o nieśmiertelnych i innych rodzajach perskiej piechoty. Tymczasem tym co odróżniało perski sposób prowadzenia wojny od klasycznego greckiego było poleganie miedzy innymi na dużej liczbie harcowników szarpiących przeciwnika.

As I promised - antiquity is back and another unit of Persian slingers that are going to be one of the most numerous type of troops in Persian army I prepare. Much is said about immortals and other types of Persian infantry. However slingers are one of the troop types that characterise Persian type of warfare so different from classical Greek one.

2 komentarze:

sebastosfig pisze...

An army of slingers... Interesting.

Cisza pisze...

They will be numerous (5 or 6 units) but of course not the only element of the army.