środa, 31 sierpnia 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.2)/ Parthians vs Sassanids (2)


Pierwszymi jednostkami, które ruszyły do walki były oddziały partyjskich katafraktów na prawym skrzydle, wsparte przez oddział konnych łuczników stanęły na wzgórzu.

First units to enter battle were Parthian cataphracts on the right wing. Supported by a unit of horse archers they have occupied the hill.

Reszta armii Partów nie paliła sie do walki i pozostała w miejscu pomimo usilnych starań ze strony dowódców.

Despite attempts made by the commanders rst of orders were inefficient and Parthian army stayed in place not eager to clash with the enemy.

Z większym zapałem do walki ruszyli Sasanidzi. Lekka jada zajęła wzgórze na ich prawym skrzydle. Za nią stanęły dwa oddziały łuczników i słonie. Na lewym skrzydle do przodu wysunęła się ciężka jazda - clibanariusze.

Sassanids were more eager to fight. Light horse unit occupied the hill on their right. Two units of archers and elephants were just behind them. On the left wing heavy cavalry (clibanari) moved foprward.

Partowie otrząsnęli się z początkowego niezdecydowania i niemal w komplecie ruszyli do przodu. Katafrakci zajęli kolejne wzgórze, a dwie grupy konnych łuczników zabezpieczały ich flanki.

Parthian recovered from initial lack of eagerness to fight. Cataphracts occupied the next hill and two groups of horse archers secured their flanks.

Sasanidzi zdecydowali sie zadać pierwszy cios. Ich ciężka jazda zaatakowała katafraktów na wielbłądach liczac na przełamianie szyku impetem uderzenia.

Sassanids decided to deliver firs blow. Their units of heavy cavalry attacked camel cataphracts to break their line with impetus of the charge.

Brak komentarzy: