czwartek, 1 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.3)/ Parthians vs Sassanids (3)

Sasanidzka ciężka jazda przeceniła swoje siły. Została osłabiona w wyniku ostrzału przez wspierających partyjskich katafraktów konnych łuczników. Walka była zacięta i dzięki impetowi uderzenia Sasanidom udało się niemal zniszczyć oddział katafraktów na wielbłądach (który stracił 2 standy). Ponieśli jednak o wiele większe straty, tracąc cału oddział i jedną podstawkę drugiego.

Jak widać w środku zdjęcia Sasanidzi musieli się cofnąć (po drugiej rundzie walki, więc Partowie zdecydowali się ich nie ścigać).

Sassanid heavy cavalry overestimated its power. It was weakened by shooting of horse archers supporting Parthian cataphracts. Fighting was intense and thanks to initial impetus Sassanids nearly managed to wipe out cataphracts on camels (that lost two stands). However they've suffered much heavier loses, loosing one entire unit and one stand from the other.

As it can be seen in the centre of the photograph Sassanids had to retreat 9after second round of fighting so Parthians decided not to pursue).

Na lewym skrzydle partyjscy konni łucznicy zajęli pozycje w ten sposób aby skoncentrować ogień na słoniach. Udało im się zniszczyc jeden stand i zmusić przeciwnika do odwrotu.

On the left wing Parthian horse archers advanced to concentrate fire on elephants. They managed to destroy one stand and force elephants to retreat.

Sasanidzi osłonili słonie piechotą oraz swoimi konnymi łucznikami w ten sposób aby Partowie musieli rozdzielać ostrzał.

Sassanids screened their elephants with infantry and horse archers so wisely that Parthians had to divide their firing.

Brak komentarzy: