piątek, 2 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.4)/ Parthians vs Sassanids (4)

Na lewym skrzydle Partów ostrzał sassanidzkich konnych łuczników oraz łuczników pomieszał szyki partyjskich konnych łuczników, którzy wcześniej atakowali słonie.

Sassanid horse archers and archers managed to distrupt line of Parthian horse archers that was previously shooting at elephants

W centrum i na prawym skrzydle obie strony przygotowywały się do starcia. Partyjscy katafrakci zdecydowali się dobić resztki sassanidzkiej ciężkiej jazdy, atakując z boku i spychając je na swoich konnych łuczników.

In the centre and on Parthian right wing both sides were preparing to clash. Parthian cataphracts caught remains of Sassanid heavy cavalry from the flank and began pushing them towards Parthian horse archers.

W tle sassanidzka gwardia władcy i procarze. Oddziały te zajęły pozycję aby chronić lewą flankę armii. Procarze ostrzeliwali się z partyjskimi konnymi łucznikami, tracąc w wyniku tego jeden stand.

In the background Sassanid guards and slingers. These units took their position to guard left flang of the army. Slingers were exchanging fire with horse archers and as a result loosing one stand.


Walka katafraktów z sassanidzką ciężką jazdą, która została zniszczona. W tle gwardia oraz procarze.

Cataphracts fight and destroy Sassanid heavy cavalry. In the background guard and slingers.

Na lewym skrzydle pojawiły się dwa oddziały partyjskiej milicji oraz jeden łuczników i zajęły pozycje w lesie.

On the left wing two Parthian militia units and one archers unit appeared and took positions in a wood

Brak komentarzy: