środa, 21 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.6)/ Parthians vs Sassanids (6)

Walka zbliża się do końca. Sasanidzcy łucznicy przygotowują się do ostrzelania partyjskiej piechoty kryjącej się w lesie. W fazie ostrzału uda się im ją ostatecznie zniszczyć. Na dalszym planie sasanidzka piechota stająca naprzeciw konnych łuczników. W wyniku ostrzału jeden oddział ucieknie z pola walki.

W centrum słonie szykują się do ataku na katafraktów, a w tle linia partyjskich konnych łuczników zbliża się do niedobitków sasanidzkiej lekkiej jazdy oraz ostatniego standu gwardii królewskiej.

Battle closes to an end. Sassanid archers get ready top shoot at Parthian infantry in the wood. They will manage to finally destroy it. Further Sassanid infantry faces horse archers. One unit, suffering from enemy shooting will flee from the battlefield.

In the centre elephants get ready to attack cataphracts. In the background line of parthian horse archers closes to remains of Sassanid light horse and last stand of the Royal Guard.

Sasanidzka piechota uciekła, druga stawia czoła nacierającym konnym łucznikom. Odparte w walce wrec słonie same stały sie celem szarzy katafraktów, atakujacych w dół stoku wzgórza. Obie walki wrecz okazały się nierozstrzygniete. W tle konni łucznicy, którzy zamiast kontynuować ostrzał zdecydowali się wreszcie uderzyć na sasanidów.

Sassanid infantry unit has fled, second one clashes with horse archers. Elephants were defeated in fighting and themselves becaim an aim of the charge led downhill. Both clashes edned with a stalemate. In the background horse archers instead of shooting charged.

Ostatnia walka, w wyniku której sassanidzka lekka jazda, procarze oraz gwardia zostały wybite lub rozproszone.

Last clash in which Sassanid light horse, slingers and Guard were all wiped out or routed.

Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Partów, pomimo, że na ich lewe skrzydło złozone z piechoty ostatecznie sie załamało. Stracili oni jedynie oddział piechoty, łuczników oraz połowę grupy katafraktów na wielbłądach. Zniszczyli dwa oddziały sasanidzkiej piechoty, dwa lekkiej jazdy, procarzy, a co najważniejsze dwa oddziały ciężkiej jazdy oraz gwardię królewską.

Historia zmieniła bieg Sasanidzki władca musiał uciekać z pola walki. Partowie mogą nadal niezagrozeni władać swoim imperium.

Battle has ended with decisive Parthian victory despite defeat of their left wing composed of infantry. They lost only a unit of infantry, achers and half unit of cataphracts on camels. Sassanids lost two units of infantry, two units of light horse, slingers and what's most important two units of heavy cavalry and one of Guards.

History has changed its course. Sassanid king had to flee the battlefield. Parthians will still be able to rule their empire.

1 komentarz:

Figurenschieber pisze...

Nice report. Thanks for sharing!
Regards
derFigurenschieber