wtorek, 27 września 2011

Pola Chwały: Bittwa pod Coutras 1587/ Fields of Glory: Battle of Coutras 1587

Podczas tegorocznych Pól Chwały w Niepołomicach wraz z pablo oraz Pawłem Kurem prezentowalismy system Field of Glory: Renaissance.

Tym razem tematem była bitwa pod Coutras, która rozegrała się 20 października 1587 roku, podczas francuskich wojen religijnych, miedzy Hugenotami a armią królewską. Zapraszam do lektury raportu z rozgrywki. Autorem zdjęć jest Pablo.

During this year's Fields of Glory in Niepołomice, together with Pablo and Paweł Kur, we were presenting FOG: renaissance system.

This time the subject was battle of Coutras that took place on 20th of October 1587, during French Wars of Religion, between Huguenots and the Royal army.


I invite You to read the battle report (photos by Pablo).

W roku 1587 armia hugenotów, dowodzona przez Henryka z Nawarry, dała się zaskoczyć wojskom katolickim, dowodzonej przez księcia Joyeuse, które napierały na posiadłości hugenotów. Obie armie spotkały sie w okolicy małego miasteczka Coutras.

Henryk musiał przyjąć bitwę, więc przygotował swoja armię do obrony, na co miał czas, dzięki temu, że katolikom bardzo powoli szło ustawienie wojsk do ataku. Armia królewska była silniejsza liczebnie, jednak hugenoci posiadali dobrą artylerię oraz nieco lepsza pozycję.

In 1587 Huguenot army led by Henry of Navarre was surprised by catholic forces under Duke of Joyeuse. Both forces met near the small town of Coutras.

Henry had to accept battle so he prepared his army to defend its positions. He had time to do it because Catholics wasted much time for positioning their troops for the attack. Royal army had numerical supperiority, however Huguenots had good artillery and slightly better position.

Po lewej armia katolicka, na pierwszym planie piechota oraz arkebuzerzy. Dalej stoi ciężka jazda (żandarmi), za nimi lekka jazda, lekka artyleria oraz dwa oddziały piechoty.
Po prawej hugenoci - z przodu strzelcy, dalej rajtarzy, średnia artyleria, lekka jazda oraz piechota.

On the left Catholic forces. In the foreground infantry and arquebusiers. Behind them heavy cavalry (gendarmes), light horse, light artillery and two units of ifantry.
On the right Huguenots with fusillers, raitars, medium artillery light horse and infantry.

Piechota na lewym skrzydle armii królewskiej przyszykowana do bitwy.
Infantry on the Royal left ready for battle.

Dowódca katolickiego lewego skrzydła/ Commander of the Catholic left wing.

Hugenocka jazda i artyleria/ Huguenot cavalry and artillery

Hugenocka ciężka jazda/ Huguenot heavy cavalry

Żandarmi rozpoczynają bitwę ruszając do ataku. Jeden z oddziałów juz na poczatku zostaje zmieszany przez ostrzał hugenockiej artylerii.

Gendarmes start the battle by charging forward. One unit becomes distrupted by fire of the Huguenot artillery.

Brak komentarzy: