czwartek, 29 września 2011

Coutras 1587 (2)

Hugenocka ciężka jazda przygotowuje się do odparcia szarży żandarmów

Huguenot heavy cavalry prepares to receive charge of the gendarmes

Żandarmi szarżujący na protestanckie centrum i wcześniej zdezorganizowani przez ostrzał artylerii zostali zebrani przez dowódcę.

Gendarmes charging Protestant centre and distrupted by artillery fire were reorganised by the commander.

Sytuacja tuż przed starciem ciężkiej jazdy. Protestanci po prawej, katolicy po lewej.

Just before clash of the heavy cavalry. Protestants on the right, Catholics on the left.

Na lewym skrzydle Hugenotów ich mniej liczni strzelcy wycofali się przed wyposażoną w arkebuzy i piki piechotą królewską. Na tym skrzydle do końca działo się niewiele. Hugenocka piechota umocniła się w Coutras, a siły królewskie nie zdołały zawinąć szyków żeby uderzyć na hugenockie centrum.

On Huguenot left their less numerous fusillers ran away from the royal infantry equipped with arquebuses and pikes. There wasn't any significant action on this wing until the end of the battle. Huguenot infantry entered Coutras and Ryal forces failed to strike against Huguenot centre.

1 komentarz:

AWu pisze...

Cisza, nie rób suspensu i dawaj kolejne odcinki, Nie bądź świnia ;>