wtorek, 20 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.5)/ Parthians vs Sassanids (5)

Na prawym skrzydle Sasanidów (po lewej) do walki ruszyła piechota oraz lekka jazda, odpychając partyjskich konnych łuczników i mieszając ostrzałem ich szyki, jednak nie zadając strat.

On Sassanid right (on the left side) infantry moved forwards together with light horse. Parthian light horse formation was distrupted by shooting but didn't suffer any causalties.
Za piechotą zreorganizował się uszczuplony wcześniejszym ostrzałem oddział słoni. Prawe skrzydło osłonili łucznicy, którzy dotarli na wzgórze.

Behind infantry elephants that previously suffered some causalties reformed their formation. Right wing was covered by archeres that entered the hill.

Celem Sasanidzkich łuczników oraz lekkiej jazdy była zgromadzona w lesie partyjska piechota oraz łucznicy.

Sassanid light horse and archers fired at Parthian infantry and archers in the forrest.

W wyniku ostrzału oba oddziały partyjskiej piechoty cofnęły się, a łucznicy dodatkowo stracili jeden stand.

As an effect of shooting both Parthian infantry units retreated and archers additionaly lost one stand.

W centrum sytuacja Sasanidów wygladała o wiele gorzej. Zmasowany ostrzał konnych łuczników zdezorganizował i zmusił do ucieczki gwardie królewską (w centrum zdjęcia), której nie pomogła obecność samego władcy. Dodatkowo ostrzał spowodował utratę przez elitarny oddział jednego standu.

In the centre situation of Sassanids looked much worse. Royal Guard suffered causalty of one stand from concentrated shooting of parthian horse archers. Presence of the king didn't help and guard had to retreat.

W centrum Partyjscy katafrakci zaszarżowali z inicjatywy i zmietli znajdujący się najbliżej oddział sasanidzkiej piechoty. Później zreformowali swoje szyki i wycofali się w obliczu znajdujacych się obok słoni.

In the centre Parthian Catphracts used their initiative to wipe out closest unit of Sassanid infantry. Later they reformed and retreated in a face of Sassanid elephant unit next to them.

Brak komentarzy: