piątek, 30 grudnia 2011

Noworoczne plany/ New Year's plans


Na Nowy Rok zwykle robi się postanowienia i plany, coś w stylu: będę starał się wracać do domu trzeźwy, nie będę wydawał więcej niż zarabiam, nie będę wszczynał awantur bez powodu itd. itp.

Postanowiłem iść tym tropem i także założyć sobie, że w nowym 2012 roku (roku końca świata) postaram się bardziej systematycznie prowadzić moje wargamingowe projekty, starając się mniej je mieszać i doprowadzać w miarę możliwości do końca.

New Year is usually associated with resolutions and plans something like: "I'll try to come back home sober", "I'll not spend more than I earn", "I'll not start arguments without reason" etc.

I've decided to follow this path and also make some resolutions for 2012 (year of the end of the world). I'll try to be more systhematic in my wargaming projects trying not to mix them and if possible finish them entirely.

Na warsztacie oraz w szafkach piętrzą się stosy czekajęcych na pomalowanie figurek, a każda zdaje się wołać: "Teraz moja kolej!"

Przedstawiam więc listę projektów, które postaram się zrealizować w tym roku i zamieszczać informacje o nich w moim blogu

On my workshop I have loads of figures awaiting to be painted and each seems to be shouting: "It's my turn now!".

I would like to present You list of projects I'll try to make in this year and that will appear in this blog.

Po pierwsze nowe epoki:
Wojny włoskie - na pewno jeden oddział najemnych landsknechtów, a później może coś jeszcze.

XVII wiek - Szwedzi do systemu Ogniem i Mieczem. Koledzy z Wargamera namawiali, namawiali i wreszcie namówili do gry w ten system.

First - new eras:
Italian Wars
- surely one battlegroup of mercenary landsknechts, and probably something more.

XVII century -
Swedes for Fire and Sword system. Friends from Wargamer.pl were advertising their system and finally succeded. I'll play it.

Warmaster Ancients:

Kontynuacja projektu Wojen Perskich - duuuza liczba hoplitów w skali 10mm i jeszcze więcej Persów - wszystko kupione, czeka w kolejce.

Kartagina - armia częściowo ukończona. Do iberyjskich najemników, weteranów Hannibala oraz Numidów planuję dodać więcej Numidów, jazdę kartagińską, libijskich oszczepników itd.

Warmaster Ancients

Persian wars -
loads of hoplites in 10mm and even more Persians - everything was bought and awaits painting.

Carthage - this army is partly finished. I will add to Iberians I already have, Hannibal's veterans and Numidians, Carthaginian cavalry, Libyan javelinmen etc.


Field of Glory: Ancients

Trakowie - zamówiłem już figurki na kolejny oddział Traków - tym razem z włóczniami i mieczami, tak żeby mieć średnią piechotę pasującą do wcześniejszego okresu niż ta którą dysponuję obecnie.

Scytowie - nabyłem przepiekne figurki Xystona, z których powstanie oddział scytyjskiej kawalerii, stand dowodzenia (z figurka scytyjskiego króla), a także grupa pieszych wojowników.

Field of Glory: Ancients

Thracians -
I've ordered figures for another Thracian battlegroup - this time with spears and swords to have a medium infantry fitting to earlier ages than the one I have now.

Scythians - I've purchased beautiful Xyston figures to create a command stand and a unit of cavalry (including figure of a king) and a unit of foot warriors.


DBA

Przechodzę do wczesnego średniowiecza.
W planach mam armie wczesnośredniowiecznych Niemców i Wczesnych Słowian.
Planuję również dodać kilka elementów do armii greckich hoplitów, które obecnie posiadam.

Mam również zamiar przygotować trochę elementów terenu.

DBA

I'm going to continue early medieval projects - armies of Early Medieval Germans and Slavs. I also plan some more elements for hoplite armies that I already have.

I also plan some more terrain elements.Force on Force/ Ambush Alley

Somalia - na pomalowanie czeka jeszcze kilka grup somalijskich bojowników, a także 2-3 sekcje amerykańskich Rangersów. Na przemalowanie czekają również modele Blackhawków.

Liban - możliwe że przygotuję jakieś cięższe wsparcie dla bojowców OWP, w kolejce czeka też milicja Sił Libańskich (Falanga), Druzowie z Postępowej Partii Socjalistycznej (PSP) oraz izraelska piechota. Docelowo chciałbym mieć kilka oddziałów każdej z frakcji.

Falklandy - do ukończenia oddziału Royal Marines brakuje jedynie kilku figurek do sekcji wsparcia. Przygotowanie argentyńskich komandosów moze być sporym wyzwaniem jesli chodzi o konwersje, mam jednak pewne pomysły jak je wykonać z które figurki posłużą za bazę.

Afganistan - nowy projekt w ramach którego zamierzam przygotować patrol zmechanizowany Bundeswehry oraz kilka grup bojowych afgańskich partyzantów.

Somalia - several groups of militiamen await painting together with 2-3 sections of US rangers, and Blachawks that need to be repainted.

Lebanon -
It is possible that I'll add some heavy support for my PLO militia, I also plan other factions - Lebanese Forces (Phalanx), Druze Progressive Socialist Party and Israeli infantry. I would like to have several units of each faction.

Falklands -
Royal Marines nearly finished. They need only several figures for support section. Converting Argentinian commandoes may be quite a challenge, however I have several ideas which figures to use

Afghanistan -
Entirely new project. I'm planning Bundeswehr motorised patrol and Afghan guerillas.

Cold war commander

Polska 2012
- mam zamiar przygotować dodatkowe elementy współczesnego Wojska Polskiego w skali 3mm i pomyśleć nad scenariuszami fikcyjnej wojny domowej 2012 (a co, jak koniec świata, to koniec świata). Dodatkowo chcę popracować nad odpowiednia sceneria do tych scenariuszy.

Poland 2012
- I plan more elements of modern Polish army in 3mm scale and some scenarios of fictorial civil war ad 2012 (anyway, year of the end of the world). I also plan some scenery in 3mm scale.

Brak komentarzy: