czwartek, 8 grudnia 2011

To co lubię najbardziej/ What I like best

Konwersje są tym co lubię najbardziej przy pracy z figurkami. Mój oddział Royal Marines tworzony na konkurs modelarski forum strategie.net.pl potrzebował jeszcze trzech żołnierzy.

Podstawą tych figurek będą mocno skonwertowani amerykańscy marines z zestawu Pegasusa "USMC in Vietnam".

Conversions are what I like best when working on figures. My Royal Marines unit participating in strategie.net.pl forum's modelling contest needed three more soldiers.

The base for the figures are heavily converted US marines from pegasus' "USMC in Vietnam" set.

Jak widać Jankesi na razie częściowo stracili głowy. W ramach stawania się Brytyjczykiem jeden otrzymał już beret i odpowiedni ekwipunek, a także długie rękawy (Falklandy są jednak nieco chłodniejszym miejscem niż Wietnam i chodzenie z krótkim rękawem jest tam niewskazane).

As You can see Yankees partially lost their heads. In proces of becoming British one has already got a beret, webbing and long sleeves (Falklands are a bit colder than Vietnam so wearing short sleeve would not be advised).

Wkrótce pokażę kolejne etapy konwersji i malowania

Next stages of conversion and painting soon.

Brak komentarzy: