środa, 4 stycznia 2012

Royal Marines - sekcja wsparcia/ support section


Przygotowałem kolejne figurki Royal Marines - tym razem jest to sekcja broni ciężkiej - trzech żołnierzy, jeden z karabinem maszynowym L7A2 (brytyjską wersją FN MAG), a dwóch pozostałych z granatnikami M72 LAW. Dowódca sekcji ma dodatkowo karabin SLR, a jeden z żołnierzy M-16.

I,ve prepared next figures of Royal Marines, this time 3 men of support section. One has L7A2 Machine gun (British version of FN MAG) and two others M72 LAW grenade launchers. Section commander has also SLR gun and other soldier an M-16.


Brak komentarzy: