poniedziałek, 23 stycznia 2012

NIE dla ACTA/ NO to ACTA

Tym razem nieco inny temat. Przyłączam się do protestu przeciwko ratyfikowaniu przez Polskę ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement),umowy mającej teoretycznie chronić własność intelektualną, a w rzeczywistości ograniczającej wolność w sieci pod pozorem walki z piractwem.

W myśl ACTA providerzy internetu mieliby monitorować działalność użytkowników internetu i usuwać tresci naruszajace prawa własności intelektualnej (cenzura?). Kto wie, moze nawet mój blog miałby problemy, gdyby zgłosili się "właściciele" niektórych grafik.

Co najważniejsze władze chciały wprowadzić zmiany po cichu, bez debaty, ponad głowami społeczeństwa.

Dlatego zachęcam do zapoznania się z materiałami o ACTA oraz udziału w różnych formach protestu


This time a bit different topic. I support protest against ratifying by Poland an ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) agreement that theoretically is to defend intellectual property but in fact limits freedom of the internet under guise of "fighting piracy".

ACTA says that internet providers are obliged to monitor activity of users and remove content violating laws of intellectual property (censorship?). Who knows maybe even my blog would be in trouble when "owners" of some of used graphics would appear.

What's even more important authorities wanted to sign ACTA without even starting a debate, above our heads.

That is why I encourage You to learn more about ACTA and participate in various forms of protest.

Brak komentarzy: