poniedziałek, 16 stycznia 2012

Dowództwo szwedkiej kawalerii/ Swedish cavalry command

Druga podstawka armii szwedzkiej - dowództwo kawalerii. Tak samo jak w poprzednim przypadku figurki 15mm produkcji Wargamera.

Główny oficer, studiujący mapę, ubrany jest w typowy dla 17 wiecznej zachodnioeuropejskiej szlachty strój - płaszcz i kapelusz oraz wysokie buty do jazdy konnej.

Trębacz i sztandarowy mają na sobie "mundury" rajtarów (określenie "mundur" w przypadku armii z tego okresu jest bardzo umowne).

Na uwagę zasługuje sztandar - litery CGRS oznaczają - Carolus Gustavus Rex Suecia (łac.), czyli Karol Gustaw Król Szwecji. Ówczesne sztandary bardzo często nosiły znaki rodowe lub inicjały panujących monarchów.


Second stand of Swedish army - cavalry command. 15mm figures (same as in case of first stand) by Wargamer.

Main officer, studying map, is dressed in typical 17th century Western European nobleman's outfit - coat, hat and high riding boots.

Trumpeter and standard bearer have typical raitar "uniforms" ("uniform" definition in case of 17th century armies is very general).

The banner is worth a look - CGRS letters mean Carolus Gustavus Rex Suecia (łac.) - Garl Gustav King of Sweden. Banners in 17th Century often bore initials or emblems of monarchs.

Jeszcze jedna uwaga. Gdy obserwuje warunki zycia i zarobki w Szwecji oraz Polsce zastanawiam się - po kiego grzyba nasi przodkowie się bronili ? :)

One remark more. when I observe living conditions and salaries in Sweden and Poland I wonder why our ancestors were fighting Swedes ? :)

1 komentarz:

Trędowaty pisze...

Nie wiem czy celem protestanckich Szwedów było wyzwolenie Polaków. Bardziej prawdopodobne, że nie dążono raczej do stworzenia jednolitego państwa, bo była to epoka przednowoczesna, choć Szwecja była krajem absolutnym. Nie czytałem dużo o warunkach życia na ziemiach opanowanych przez Szwedów, ale wiem, że w Inflantach polskich w XVI wieku panował głód spowodowany trudnymi warunkami naturalnymi bardziej niż innymi czynnikami. Nie wiem jak było później po opanowaniu tej krainy przez Szwedów. Polska szlachta poddająca się podczas potopu szwedzkiego w przeważającej mierze była szlachtą katolicką a nie protestancką i po pierwszych porażkach Szwedów wolała oddzyskać swój pańszczyźniany raj. O Finlandii i przyczynach zaistnienia tam państwa dobrobytu pisali M. Castells i P. Himanen w książce pt. "Społeczeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu"; o szwedzkim państwie dobrobytu i bliżej sięgających przyczynach jego powstania pisał Tadeusz Kowalik.
Jeżeli już można porównywać nasz kraj do któregoś ze społeczeństw skandynawskich to chyba do Danii. Duńczycy jednak na czele ze swoim królem i potężnym mieszczaństwem Kopenhagi ogołocili szlachtę z jej przywilejów po klęskach w wojnie ze Szwedami ok 1660 roku. Burżuazja przyczyniła sie do powstania najbardziej absolutnego państwa w Europie, które w 1848 roku w okresie Wiosny Ludów uzyskało konstytucję dzięki dobrowolnemu zrzeczeniu się przez władcę części swoich uprawnień. Był to też pierwszy kraj przeprowadził reformę rolną (ok 1848, nie licząc Francji, w której chłopstwo zatrzymało w znacznej części ziemie pokościelne rozdzielone po rewolucji 1789 roku). Różnica jest taka, że było to protestanckie państwo jednowyznaniowe i niemalże jednonarodowe.