wtorek, 31 stycznia 2012

Szwedzka piechota/ Swedish infantry

Kolejna jednostka armii szwedzkiej z połowy XVII wieku - piechota nowego typu - krajowa, czyli złożona z rekrutów ze Szwecji lub Finlandii. Tego typu jednostki były w miarę jednolicie uzbrojone i umundurowane. Oczywiście jak na tamte czasy, gdy mundur był zwykle bardzo umowny, a w toku kampanii żołnierze nosili po prostu to co znaleźli lub zrabowali. W tym przypadku umundurowanie oznaczało, że żołnierze nie szli do walki w cywilnych ubraniach.

Another unit of the mid 17th Century Swedish army - infantry of the new type - national - composed of recruits from Sweden and Finland. Such regiments were relatively uniform and well armed. Of coures uniformity in 17th Century was an abstract trerm. During campaigns soldiers were wearing various clothes they managed to find or loot. In this case having uniforms meant that these infantrymen didn't have to march for war in civilian outfits.


Oddział wraz z towarzyszącym mu działkiem regimentowym/ Unit accompained by the regimental gun.

1 komentarz:

Fromhold pisze...

Odnośnie szwedzkiego 'umundurowania'
właśnie Daniel Staberg opublikował znane już wcześniej info dotyczące zmian w ubiorze z 1655 r.
http://kriegsbuch.blogspot.com/2012/02/swedish-uniforms-1655.html
Widzę że wzory figur piechoty krajowej nieco się zmieniły w stosunku do tego co było poprzednio, co bardzo cieszy ;-)
Pozdrawiam A.