piątek, 6 stycznia 2012

Royal Marines - ukończeni!/ finished!

Oddział Royal Marines ukończony. Od lewej - dwie grupy wsparcia po 3 ludzi w każdej. Jedna wyposażona w KM, granatnik LAW oraz granatnik M79, druga złożona ze snajpera oraz żołnierzy z M79 i LAW. Pomiędzy nimi dowódca sekcji wsparcia. Pośrodku dowództwo z radiostacją. Z prawej oddział ośmiu żołnierzy i jego dowódca. Bronią wsparcia jest KM Bren.

Royal Marines unit. From the left: Two 3 men support teams one with M79, LAW and L7A2 MG, second composed of sniper and two soldiers with M79 and LAW. In front of them support team leader. In the middle HQ with radio. On the right fire team of 8 men with leader. Their support weapon is a Bren MG.

Grupa wsparcia numer dwa i dowódca sekcji wsparcia.

Support group no 2 and support section leader.

2 komentarze:

Al pisze...

A very cool project mate, well done with the paintwork and figure conversions

Cisza pisze...

Well, now the main challenge will start - making 20mm Argentine commandoes.