wtorek, 24 stycznia 2012

Landsknechci przeciw Wenecji/ Landsknechts against Venice (1)

W sobotę rozegraliśmy dwie bitwy (równolegle, ponieważ mieliśmy wielu graczy) - Wojny Włoskie - Landsknechci kontra Wenecja oraz Angielską Wojnę Domową.

Na początek reportaż z pola bitwy w słonecznej Italii

On Saturday we played two battles (at the same time because enough players had gathered) - Italian Wars - Landsknechts against Venice and English Civil War battle.

First report from sunny Italy.

Z lewej Imperialni, na pierwszym planie lekka jazda z arkebuzami oraz żandarmi (ciężka jazda) dalej średnia artyleria, dwa regimenty landsknechtów, lekka artyleria, landknechci z dwuręcznimi mieczami, a na lewym skrzydle arkebuzerzy, kusznicy oraz jazda.

Po prawej siły Republiki Weneckiej - lekka jazda, żandarmi, za nimi dwa bloki pikinierów, arkebuzerzy, kusznicy, artyleria, łucznicy i najdalej na prawo lekki oddział arkebuzerów.

Imperials on the left - light horse with arquebuses, gendarmes (heavy cavalry), behind them medium artillery, two regiments of landsknechts, light artillery, landsknechts with two handed swords and on the left wing arquebusers, cossbowmen and cavalry

On the right forces of the Venetian Republic - light horse, gendarmes, behind them two blocks of pikemen, aruebusers, cossbowmen, artillery, archers and furthest on the right light arquebusers.

Jeden z regimentów landsknechtów / one of landsknecht regiments

Pierwsze ruchy/ Initial moves

Tego pana po lewej wraz z doboszem chyba rozpoznajecie. Tutaj właśnie prowadzi do walki regiment landsknechtów

One on the right with a drummer was already presented. Here he leads landsknecht regiment.

Drugi regiment landsknechtów w natarciu/ Landsknechts on the attack

Kawaleria imperialna/ Imperial Cavalry

Obie strony prą do zwarcia. Ostrzał artylerii spowodował tylko niewielkie straty - zniszczył jeden element włoskich pikinierów oraz jeden element landsknechtów po stronie imperialnej.

Both sides headed towards hand to hand combat. Artillery didn't cause any significant loses. imperials lost a stand of landsknechts and Venetians a stand of pikemen.

1 komentarz:

sebastosfig pisze...

it looks promising. I'll wait for the rest of it