czwartek, 19 stycznia 2012

Działo regimentowe/ Regimental gun

Działa regimentowe towarzyszyły oddziałom piechoty. Były to działa mniejszego kalibru, przeznaczone do wspierania działań muszkieterów i pikinierów.

Szwedzi byli słynni w całej europie dzięki swojej artylerii, na której mocno polegali w bitwach.

Regimental guns accompained infantry regiments. These were smaller calibre guns that supported musketeers and pikemen.

Swedes were famous for their artillery and they relied on their cannons strongly during battles.

Działa regimentowe zostały wydzielone w wyniku reform wojskowych Gustawa II Adolfa z 1629 roku. Poza ujednoliceniem kalibrów artylerii nakazał on stworzenie kategorii lekkich 3-4 funtowych dział. Mogły one być łatwo przemieszczane. W czasie przemarszów służyły do tego małe, dwukonne zaprzęgi. Podczas walk często działa przesuwały grupy 2-4 artylerzystów.

Zasięg tego typu dział sięgał 300 metrów, ale głównym atutem była ich mobilność. Mogły zmieniać na pozycje wraz z oddziałami, którym towarzyszyły. Strzelano zarówno kulami, jak i kartaczami - pociskami składającymi się z lekkiej obudowy wypełnionymi kulami muszkietowymi.

Regimental guns were introduced during reforms of Gustav II Adolf in 1629. These reforms unified gun calibres and created a cathegory of light 3-4 ponder guns. They could be easily transported with use of two horse limber. During battles groups of 2-4 artilerymen were moving their cannons.

Range of such guns was reaching 300 metres but their main quality was manouverability. They were able to change positions together with infantry. They shot both standard cannonballs and canister shots - made of musket bullets.

Modele to ponownie 15mm figurki Wargamer'a. Dziękuję Yori'emu za inspirację, dzięki której posadziłem na podstawce kwiatki :)

Figures are wargamer 15 mm. I'd like to thank Yori for an inspiration to plant some flowers on the base

Brak komentarzy: