czwartek, 26 stycznia 2012

Landsknechci przeciw Wenecji/ Landsknechts against Venice (2)

Na prawej flance sił imperialnych weneccy stadioci (lekka jazda) dogonili lekką jazdę imperialną, która wcześniej do nich podjechała, ostrzelała z arkebuzów i próbowała odskoczyć. Stracili jedną podstawkę, ale zmusili przeciwnika do ucieczki.

On the Imperial right Venetian stradiots (light horse) manage to catch with imperial light horse. Earlier imperials were trying to shoot them from arquebuses and avoid contact with the enemy.

Landsknechci zderzyli się z weneckimi pikinierami w największym starciu tej bitwy, trwającym do jej końca

Landsknechts colide with Venetian pikemen in the biggest clash of this battle that will last till its end.

Walka była zażarta. Generałowie obu stron walczyli w pierwszych szeregach. Dzięki głębszej formacji Wenecjanie powoli zaczynali brać górę.

Fighting was fierce. generals of both sides took position in the ranks. Thanks to deeper formation Venetians were starting to gain the upper hand.


Drugi oddział landsknechtów uderza na weneckich pikinierów i zaczyna zadawać im straty.

Second landsknecht regiment attacks Venetian pikemen and starts to inflict looses.

Na prawym skrzydle po weneccy żandarmi, atakujący ze wsparciem stradiotów przeganiają z pola imperialnych żandarmów. Ci zostają jeszcze złapani przez ścigających stradiotów i rozbici.

On the Imperial right Venetian gendarmes break Imperial ones with help of stradiots. Stradiots chase running away enemies and diperse them.

Załamanie prawego skrzydła sił imperialnych przesądziło wynik walki. Regiment landsknechtów związany walką z pikinierami został zaatakowany z boku przez arkebuzerów i złamany zaczął uciekać.

Na lewym skrzydle w wyniku ostrzału weneckich łuczników uciekli imperialni kusznicy, a żandarmi rozbili niewielki oddział landsknechtów z dwuręcznymi mieczami. Imperialni rozbili jedynie jeden oddział lekkich arkebuzerów.

Collapse of the imperial right decided about the outcome of the battle. Landsknecht regiment locked in combat with Venetian pike was attacked from flank by arqebusers and started to run away.

On the left wing Venetian archers routed Imperial cossbowmen and Gendarmes small unit of landsknechts with heavy swords. Imperials manage to break only one unit of light arqebusers.

2 komentarze:

sebastosfig pisze...

Looks like you had a good game.

Very nice table.

Cisza pisze...

Indeed. We have a perspective of more regular games, because in Warsaw we are starting to have a group of people who are enthusiasts of FOG, collect armies and one even makes his own figures (QR Miniatures).