poniedziałek, 14 czerwca 2010

Scutarii


Wróciłem do starożytności. Pierwszy element celtyberyjskich scutarii do armii Hannibala (a także wojny Wiriatusa z Rzymem). Figurki Magister Militum 10mm.

Ta średnia piechota, wbrew temu co sądzono do niedawna, walczyła w zwartych szykach. Armie starozytnej "Hiszpanii" walczyły wprawdzie głównie w sposób partyzancki, ale umiały takze stawać do bitew w polu. Wówwczas ich trzon stanowili Scutarii.

Back to antiquity. First element of celtiberean scutarii for Hannibal's army (and also Viriatus' war against Rome). Magister Militum 10mm figures.

This medium infantry, contrary to what was thought until recently was fighting rather in close formation. Ancient "Spanish" armies were waging mainly guerilla war but they were also able to fight in the field
. In such situations scutarii were the core troops

Scutarius w jęz. łacińskim oznacza nosiciela tarczy. Z biegiem czasu Rzymianie zaczęli okreslać mianem scutarii jednostki piechoty noszące duze tarcze i preferujace walke w zwarciu.

Celtyberyjska średnia piechota walczyła własnie w ten sposób. Co ciekawe uzywała oszczepów bardzo zblizonych konstrukcją do rzymskiego pilum. Ich specyficzna konstrukcja została całkiem nieźle odwzorowana na figurkach. Prawdopodobnie były one uzywane w podobny sposób jak rzymskie pila, czyli rzucane przed starciem wręcz, aby przerzedzić szeregi przeciwnika, lub wbić sie w jego tarcze, a przez to uniemożliwić ich skuteczne wykorzystanie.

In Latin Scutarius means shield bearer. As time passed Romans started to call infantry troops carrying big shields and prefering hand to hand combat scutarii.

Celtiberian medium foot were fighting this way. They were also using javelins similar to Roman pilum. Its construction is quite well shown on these figures. Probably these javelins were also used in similar way as Roman pila - thrown before hand to hand combat to soften enemy ranks or punch through his shield to make it impossible to use during combat.

Brak komentarzy: