czwartek, 24 czerwca 2010

Nadjeżdżają Scytowie/ Scythians are riding


Powróciłem do starożytności. Tym razem element scytyjskiej lekkiej jazdy. Scytowie słynęli jako znakomici jeźdźcy i łucznicy. Krótkie łuki refleksyjne dawały im w walce przewagę zasięgu i celności.
Scytowie występowali na ogromnym terytorium od stepów współczesnej Ukrainy po tereny północnego Afganistanu. Dzielili się na często zwaśnione klany, a łączyli w obliczu zagrożenia zewnętrznego, takiego jak na przykład nadejście wojsk Aleksandra Wielkiego.

Back to antiquity. This time element of Scythian light horse. Scythian were famous for their horsemanship and as excellent archers. Short reflective bows gave them supperiority in range of fire and aiming.
Scythians were present on vast areas from steppes of modern day Ukraine to northern Afghanistan. They were divided into clans that were often fighting each other. They united themselves in face of serious danger such as arrival of Alexander's the Great army.

Figurki Xystona 15mm jak zwykle znakomita jakość wykonania, a zwłaszcza dynamiczna rzeźba koni. Będzie to jeden z elementów armii Scytów do DBA albo, w wersji optymistycznej również do FOG.

Xyston 15mm figures, excellent as always. Especially dynamic poses of horses are great. It will be one of my Scythian DBA army elements and in optimistic version also of the FOG army

Brak komentarzy: