niedziela, 13 czerwca 2010

Bojownicy LFWP/ PFLP fighters

Kolejna grupa bojowników LFWP. Tym razem część lokalnego oddziału milicji. Ci bojownicy są słabiej wyposażeni niż komandosi i stanowią raczej siły obrony terytorialnej niż uderzeniowe. Ich ekwipunek jest bardzo zróżnicowany. Tylko niektórzy posiadają ładownice. Podobnie z mundurami. Jest to mieszanka elementów mundurów dostarczonych z państw arabskich, zdobytego na Siłach Libańskich (np. spodnie w kolorze khaki, jakich używały przede wszystkim milicje chrześcijańskie, zaopatrywane przez Izrael). Uzbrojenie stanowi najlepszy karabin świata - AK-47, a jeden z bojowców ma granatnik RPG-7.
Another group of PFLP fighters. This time part of local militia squad. These fighters have less equipement than commandoes and are rather territorial defence forces than assault group. Their equipement varies and only some of them have ammo pouches. They are also less uniformed. Their uniforms are mix of items supplied by the Arab states, captured from Lebanese Forces (such as khaki trousers used by christian militias supplied by Israel). They are armed with best guns of the workld - AK-47 and one of them has an RPG-7 grende launcher.

Brak komentarzy: