poniedziałek, 30 września 2013

Pola Chwały 2013 - rekonstrukcje/ Fields of Glory 2013 - reenactment

W ostatni weekend odwiedziłem Niepołomice pod Krakowem. Odbywały się tam Pola Chwały 2013 - konwent gier strategicznych oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Większość czasu poświęciłem na granie, jednak miałem także okazję obejrzeć kilka pokazów grup rekonstrukcyjnych, a także sprawdzić się w ładowaniu dziewiętnastowiecznego karabinu i strzelaniu z niego.

Last weekend I have visited Niepolomice near Krakow to attend Fields of Glory 2013 - strategic games convent and reenactors meeting. Most of thye time I was playing strategic games but had also opportunity to watch some reenactment shows and try myself in loading and shooting from 19th century rifle.

Rosyjska piechota z czasów Powstania Styczniowego w Polsce 1863/ Russian Infantry from January Uprising in Poland in 1863

Pokaz strzelania salwami. Rosjanie starli się z Węgrami (odtwarzając Wiosnę Ludów - choć mundury rosyjskie nie do końca pasowały historycznie do tego konfliktu) oraz w kolejnej rekonstrukcji polskimi powstańcami z 1863 r.
Showing shooting salvoes. Russians clashed with Hungarians (reenacting skirmish during Spring of the Peoples - despite the fact that their uniforms and equipment didn't fit entirely this period) and next skirmish against polish insurgents from 1863.

Węgierscy powstańcy/ Hungarian insurgents

Prezentuję i ładuję broń/ Presenting and loading a gun

Polska kawaleria (rok 1939)/ Polish cavalry from 1939


1 komentarz:

Yori pisze...

Węgrzy jeszcze trzeźwi :P