środa, 2 października 2013

Pola Chwały 2013/ Fields of Glory 2013 - wargaming

 Pokaz systemu Force on Force przyciągał uwagę znakomitym terenem/ Force on Force presentation with outstanding terrain
 
Lata 80. Wojsko Polskie odpiera atak sił amerykańskich/ 80's - Polish Army repulses attack of the US forces.

Force on Force starcie rosyjskich im polskich czołgów/ Force on Force - Russian and Polish tanks clash

Ogniem i Mieczem - XVII wiek, siły polskie i litewskie przeciwko Tatarom/ By Fire and Sword - Polish and Lithuanian forces against Tatars

System napoleoński z mechaniką DBA/ Napoleonic system with DBA mechanics


Piraci w skali 15mm. Niestety nie wiem jaki system, ale Piramida wspaniała/ Pirates in 15mm. Unfortunately I don't know what system but the pyramid - great.


Tombstone - system nad którym pracuje kolega. Małe starcia na dzikim zachodzie/ Tombstone - wild west skirmish system my friend is currently working on


DBA - moja armia Lizymacha w akcji/ DBA - my Lysimachid army in action

Brak komentarzy: