sobota, 5 października 2013

Kolejni chłopi/ More peasants


Malowanie oddziału chłopskich powstańców idzie pełną parą.

Kolejna podstawka to znowu mieszanka figurek różnych producentów - Mirlitona, QR miniatures oraz Corvus Belli.
Warto zwrócic uwagę na buntownika z cepem (figurka CB). Cepy były w XV - XVI wieku używane jako jedna z broni improwizowanych. Dostepne w każdym chłopskim gospodarstwie mogły byc niebezpieczną bronią przeciwko nieopancerzonemu przeciwnikowi. Czasami dodatkowo okuwano je metalem, żeby zwiększyć siłę uderzenia.

Inna ciekawa broń to młot w rekach innego powstańca (także z CB). Młot był bardzo niebezpieczny nawet dla przeciwnika w zbroi. Uderzenie wprawdzie nie przebijało pancerza, ale powodowało rozległe obrażeniua, łamało kości, a wieć wyłaczało zaatakowanego z walki.


Painting unit of peasant rebels has gained pace.

Next stand is again a mix of various figures - QR Miniatures, Mirliton and Corvus Belli.
It's worth noticing that one of the rebels has a flail (CB figure). Flails in 15th - 16th Century were used as improvised weapons. Available on every farm they could be dangerous for unarmoured enemy. Sometimes they were reinforced with metal parts to strengthen force of the attack.

Other interesting weapon is a hammer held by one of the rebels (also CB figure). Hammer was very dangerous even to armoured opponents. Its strike usually wasn't able to pierce armour but was causing big wounds, shattering bones and making opponent unable to fight.


Brak komentarzy: