środa, 23 października 2013

Chain of Command - pierwsza bitwa/ Chain of Command - first battle

W ostatni weekend miałem okazję zapoznać się z nowym systemem Chain of Command i rozegrać pierwszą potyczkę. Figurki 20mm

Poniżej kilka zdjęć

Last weekend I had an opportunity to play new system - Chain of Command

Below some photos from the first skirmish (figures 20mm)


Chain of Command wyróżnia się sposobem rozpoczęcia starcia - na stole pojawiają się żetony patroli, które zajmują teren. Od tego jak każdy gracz rozegra przesuwanie tych markerów będzie zależało gdzie będzie mógł rozstawić swoje jednostki

Chain of Command is characteristic because of the initial phase of deployment. patrol markers appear on the battlefield. It depends from movement of these markers where player will have entry points for his units.


Pierwsze jednostki ujawnione. Niemiecka piechota w lesie zaczyna wymianę ognia z Brytyjska piechotą za żywopłotem. Obie strony używają KMów.

First units deployed. german and British infantry exchange MG fire

 Jeden z Brytyjczyków zostaje zabity. Rany odnosi też podoficer. Rany podowficerów znacząco wpływają na możliwości aktywacji oddziałów.

One of the British is KIA and nco suffers a wound. Wounds of officers seriously influence activation of units.

Niemiecka piechota za murem. Mury i inne przeszkody sprawiają, że trudniej jest trafić znajdującego się za nimi przeciwnika.

German infantry behind the wall. Walls and other obstacles make it harder to hit an enemy covering behind them.


W prawym górnym rogu brytyjska sekcja piechoty. Dzięki udanej fazie strzelania uda jej się przygnieść ogniem załogę niemieckiego KMu. Jednostki przygniecione muszą próbować wyjść z tego stanu. Przygniecenie może doprowadzić do załamania morale i ucieczki.

In upper right corner British infantry section. It has managed to pin German MG team. Pinned units have to try to unpin because pinning may cause a morale collapse and retreat.

Białe markery oznaczają zasłonę dymną, którą położyły brytyjskie moździerze.

White markers show the smoke screen laid down by British mortars

Niestety nie miałem czasu aby zagrać do końca. system CoC wydał mi się jednak bardzo przyjemny, zwłaszcza mechanika rozstawienia jednostek.

Unfortunately I didn't have time to play till the end. However CoC appears to be an interesting system. I liked especially the deployment mechanics.

2 komentarze:

Phil pisze...

Nice looking battlefield!

AWu pisze...

Dobry wybór.
Znakomity system do bardzo dużej ilości zastosowań.

Powinien obsłużyć ślicznie twoją wojnę domową w Hiszpanii na przykłąd.