czwartek, 17 października 2013

Bogusław RadziwiłłBogusław Radziwiłł (1620-1669) był magnatem sprawującym liczne funkcje, między innymi Chorążego Wielkiego Litewskiego. Dowodził między innymi wojskami obcego autoramentu w bitwie pod Beresteczkiem przeciwko Kozakom 1651.

W roku 1655 podczas tzw. Potopu Szwedzkiego (Drugiej Wojny Północnej), gdy wojska Szwedzkie wkroczyły na Litwę, przebywał na Podlasiu i wahał się jakie zająć stanowisko. Ze względu na konflikty z częścią szlachty oraz fakt, że był wyznawcą kalwinizmu, ostatecznie poparł króla Szwecji Karola X Gustawa. W toku dalszych walk został nawet szwedzkim feldmarszałkiem.

W roku 1656 był już jednym z najważniejszych dowódców stronnictwa popierającego Szwedów. Brał udział w Bitwie pod Warszawą, w której wojska szwedzkie pokonały siły Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Według niektórych przekazów podczas starcia miał nawet uratować życie Karolowi X Gustawowi.

Bogusław Radziwiłł (1620-1669)was a magnate who had been given many functions. He was ia a Great Standard Bearer of Lithuania. He was commanding foreign troops during battle of Beresteczko in 1651 (against Cossacks)

In 1655 during so called Swedish Deluge (II Northern War) when Swedish forces invaded Lithuania he was on Podlasie and hesitated which side to support. Finally from personal reasons and his religion (he was a Protestant) he has decided to support Swedish king Charles X. Later he has even become a swedish field marshal.

In 1656 he was among the most important commanders of the Swedish army in Poland. He has participated in Battle of Warsaw in 1656 and according to some sources he has even saved life of Swedish king.8 października 1656, podczas bitwy pod Prostkami dostał się do polskiej niewoli, jednak już wkrótce został z niej odbity po kolejnym starciu wygranym przez Szwedów.

Następnie był Generalnym Namiestnikiem Prus Książęcych. W roku 1658 powrócił do Polski, aby podpisać porozumienie ze swoimi przeciwnikami.

Bogusław Radziwił to postać bardzo niejednoznaczna. Według uproszczonych interpretacji historii uważany za przykład zdrajcy, pieniacza i magnata dbajacego jedynie o swoje interesy. Z pewnością, jak by go nie oceniać, był zdolnym dowódcą i zarządcą.

On 8th of October he was taken prisoner after battle of Prostki, however soon he was freed by Swedish forces.

Later he was a General Governor of Prussia. In 1658 he has returned to Poland to sign agreements with his enemies.

Bogusław Radziwiłł is a multi dimensional personality. In simplified version of history he is regarded as a triator, and nobleman caring only for his own profits. However no matter how we judge his actions he was a skillful commander and manager.


Figurka Wargamer'a, przygotowana specjalnie z okazji konwentu Pola Chwały w Niepołomicach.
Wargamer 15mm figure prepared for Fields of Glory convention in Niepolomice


4 komentarze:

AWu pisze...

Xsiążę Bogusław łże jak pies !!!

Ale model fajny !

Stelker pisze...

Ciekawie pomalowane masz może zdjęci pleców Bogusława ? Ja właśnie po oględzinach modelu doszedłem do wniosku że ma kolet bez kirysu czym byłem zdziwiony i tak właśnie pomalowałem swój model. Który będzie robić za dowódce podjazdu litewskiego

Cisza pisze...

też się nad tym zastanawiałem. Zdecydowałem jako dowódcy wyższego stopnia dać mu jednak kirys. Model jest zbyt mało szczegółowy żeby rozstrzygnąć.

Stelker pisze...

Ja właśnie swoją figurkę pomalowałem jakby był ubrany w kolet zdjęcia wrzucę zaraz na bloga. Przyznam że jak się dowiedziałem że specjalną figurką jest Radziwiłł miałem cichą nadzieje na zbroję 2/4