środa, 6 lipca 2011

Reportaż z pola walki (3)/ Report from the battlefield (3)

Czas na ostatnią, finałową część fotoreportażu z pola walki

It's time for the final part of the photoreport from the battlefield.


Sasanidzka piechota w centrum została zmasakrowana, jednak miała pewien atut - było jej dużo. W turze Sasanidów z inicjatywy zaatakowały rezerwy, wsparte przez słonie i katafraktów, dowodzonych osobiscie przez perskiego władcę.
Dwa legiony i auxilia znalazły się w poważnych kłopotach.

Sassanid infantry in the centre was massacred but had one quality - there was a lot of it. In Sassanid turn reserves supported by elephants and cataphracts commanded by Persian king himself counterattacked using initiative phase. Two legions and auxilia unit were in serious troubles.

Auxilia i jeden z legionów zostały zmiecione, z drugiego pozostał jeden stand.

Auxilia and one legion were wiped out. One stand of the second legion managed to run away.

Ocaleli legioniści dzielnie bronili bagna razem z procarzami. Rzymska jazda nieszczęśliwie znalazła się w zasięgu łuczników i katafraktów.

Survivors of the second legion together with slingers were vailantly defending a swamp. Unluckily roman cavalry was in range of archers and cataphracts.

Na lewym skrzydle poruszyła się wreszcie gwardia królewska. Łucznicy uderzyli natomiast na rzymskich proczarzy, którzy nie mieli się gdzie wycofać i zostali wybici.

On Sassanid left wing guards finally managed to move and archers attacked and wiped out roman slingers that were unable to retreat.

W ostatnim starciu gwardia wybiła jeden z oddziałów rzymskiej jazdy

In last clash guard managed to destroy one unit of Roman cavalry

Bitwa zakonczyła się zwycięstwem (na punkty) Sasanidów.

Battle has ended with Sassanid victory (on points)

1 komentarz:

Kasper pisze...

Brilliant pictures - thanks for sharing