wtorek, 12 lipca 2011

Wiecej Persów/ More Persians

Baaardzo powoli, ale jednak pracuję nad projektem Wojen Perskich. Trzeci już z kolei oddział wojsk perskich jest gotowy aby ruszyć przeciwko barbarzyńcom sprzeciwiającym się woli Króla królów.

Very slowly my work on Persian wars project progresses. This is the third unit of my Persian army, ready to march against barbarians that defy will of the Kong of the Kings.

Wbrew utartym w europejskiej kulturze schematom walka Persów z Grekami nie miała tak wielkiego znaczenia dla świata. Z punktu widzenia zwłaszcza Ateńczyków Wojny Perskie rzeczywiście stanowiły walkę o przeżycie.
Persowie nie byli jednak przesadnie zainteresowani Grecją, zwłaszcza że mieli na jej terenie wielu sojuszników. Ich zwyciestwo byłoby koncem hegemonii Aten, na co wielu Greków, np. Tebańczycy, czekało.

Contrary to European cultural prejudices Persian Wars were not so important for the Ancient world as it is thought. From the Athenian point of view it was a fight for survival, however Persian interest in Greece was not so big especially that they had allies in Greece itself - to mention Thebans waiting to overthrow Athenian supremacy.

Następne w kolejce czekają oddziały perskich procarzy i piechoty perskich wasali.

Next on the workbench are Persian slingers and Persian vassal infantry.

Brak komentarzy: