niedziela, 28 listopada 2010

Faraon/ Pharaoh

Kolejnym dodatkiem o armii egipskiej jest faraon na rydwanie. Figurki Magister Militum 10mm. Rydwan był w Egipcie uważany za symbol statusu. Faraon zawsze na nim wyruszał do bitwy.
Ten rydwan to oczywiście wersja bojowa, mniej ozdobna od reprezentacyjnej. Egipskie rydwany charakteryzowały się lekkością, a co za tym idzie również dużą prędkością. Obsługiwało je dwóch ludzi. W tym przypadku obok faraona stoi woźnica, którego zadaniem jest również ochranianie go trzymaną tarczą przed wrogimi pociskami.

Another addition to my Egyptian army - Pharaoh in chariot. 10mm figures by Magister Militum.
In Egypt chariots were regarded as a symbol of status. Pharaoh was always riding into battle on one.
Thic chariot is of course a battle version less decorative than ones used during celebrations. Egyptian chariots were known for their light construction and as a result speed. They had two crew members. In this case next to pharaoh is a driver who also protects him ith a shield.

Armia którą wybrałem odzwierciedla wojska egipskie z czasów 25 dynastii, tak zwanej nubijskiej, ponieważ jej faraonowie pochodzili właśnie z Nubii.

Army I chose represent egyptian forces of the 25th co called Nubian dynasty.


Poza faraonem ukończyłem również kolejne dowództwo piechoty. Tym razem jest ono złożone z rodowitych Egipcjan. Pomimo że kraj był rządzony przez Nubijczyków mieszkańcy samego Egiptu również sprawowali wiele wysokich funkcji.

I also made second infantry command. This one is composed of ntive Egyptians. Dspite the fact that Egypt was ruled by the Nubian dynasty many important functions were still held by native Egyptians.

Teraz dla równowagi mam zamiar przygotować asyryjskie dowództwa.

Now I plan to prepare also Assyrian commands.

Brak komentarzy: